X

โครงการอาหารปลอดภัย ปลอดเหล้าบุหรี่ องค์พระปฐมเจดีย์

()

นครปฐม : สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอาหารปลอดภัย ปลอดเหล้าบุหรี่ สุ่มตรวจร้านอาหารรอบองค์พระปฐมเจดีย์ จำนวน 157 ร้าน สร้างมาตรฐานสุขาภิบาล ลดความเสี่ยงในการบริโภค

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ตลาดอาหารภาคกลางคืน องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานร่วมตรวจเยี่ยมถนนอาหารปลอดภัย ปลอดเหล้าบุหรี่ องค์พระปฐมเจดีย์ ภายใต้โครงการ “ถนนเทศาเขตปลอดบุหรี่ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ที่สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้จัดขึ้น

นางรัตนาวดี จูละยานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาล ที่สนับสนุนปีท่องเที่ยววิถีไทย บูรณาการระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เน้นให้มีการจัดการด้านความสะอาด สุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายดำเนินการพัฒนาสถาน ประกอบการด้านอาหาร ให้ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหารของประชาชน และนักท่องเที่ยว

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ออกซุ่มตรวจประเมิน เก็บตัวอย่างวัตถุดิบและอาหาร ตามร้านอาหารภาคกลางคืน ขององค์พระปฐมเจดีย์ มาตรวจหาสารปนเปื้อน เพื่อให้เกิดความมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหารของประชาชน และนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาถนน บริเวณ หรือพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมนุมของร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารให้เป็นถนนอาหารปลอดภัย

และต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Taste) ไม่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ พร้อมติดป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร มีการจัดบริการช้อนกลาง มีส้วมสะอาด อ่างล้างมือให้บริการผู้ประกอบการอาหารและนักท่องเที่ยว และต้องสนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้ประกอบการ ให้มีทักษะในการสื่อสารได้ 2 ภาษา และมีป้ายชื่อร้านและเมนู 2 ภาษาด้วย.

พิสิษฐ์  ปานวณิชยกิจ – ขนิษฐา ชื่นยินดี / ภาพ-ข่าว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน