X

7 วันอันตราย นครปฐมตาย 11 ศพ

นครปฐม : 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 นครปฐมตายลดลง 1 ราย อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 5 ครั้ง บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 17 ราย  เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 81 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 86 คน และมีผู้เสียชีวิต 11 คน

วันที่ 3 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 พร้อมสรุปผลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 ซึ่งเป็น 7 วันของการรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 81 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 86 คน และมีผู้เสียชีวิต 11 คน เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา จำนวนการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 11 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 17 ราย และจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง 1  ราย คน

อำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม 24 ครั้ง รองลงมาได้แก่ อำเภอนครชัยศรี 17 ครั้ง และอำเภอกำแพงแสน 15 ครั้ง อำเภอที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม 26 คน รองลงมาอำเภอกำแพงแสน 18 คน และอำเภอนครชัยศรี 17 คน สำหรับอำเภอที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ อำเภอกำแพงแสน และอำเภอสามพรานแห่งละ 3 คน รองลงมาได้แก่ อำเภอนครชัยศรี 2 คน ดอนตูมและพุทธมณฑล และอำเภอเมืองนครปฐม แห่งละ 1 คน ในส่วนอำเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิตได้แก่ อำเภอบางเลน

อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นบริเวณถนนสายรอง ซึ่งเป็นถนนภายในหมู่บ้าน สาเหตุเกิดจากขับรถเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจตลอด 7 วันของการรณรงค์รวม 5,553 คน

โดยทั้ง 7 วัน ได้ทำการเรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 41,153 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการลดพฤติกรรมเสี่ยง 10 มาตรการ จำนวน 15,347 ราย เนื่องจาก ไม่สวมหมวกนิรภัย 3,200 ราย มอเตอร์ไซต์ไม่ปลอดภัย 1,795 ราย เมาสุรา 306 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 1,307 ราย ไม่มีใบขับขี่ 3,416 ราย ขับเร็วเกินกำหนด 47 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 1,201 ราย ขับรถย้อนศร 3,129 ราย แซงในที่คับขัน 485 และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 495 ราย

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตลอดทั้ง 7 วันที่ผ่านมา สำหรับการลดอุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน

ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมกันคิดหามาตรการต่างๆ ที่จะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด หรือให้มีโอกาสเกิดเป็นศูนย์ โดยเฉพาะการสร้างน้ำใจ รู้รักษาวินัยจราจร และใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด หากทุกคนสามารถปฏิบัติได้ โอกาสเกิดอุบัติเหตุทั้งในช่วงเทศกาลและช่วงเวลาปกติ ก็จะลดน้อยลงอย่างแน่นอน

Cr : ภาพ-ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน