X
ลงนาม (MOU) วันครู ล้อมคอกนักเรียนตีกัน

ลงนาม (MOU) วันครู ล้อมคอกนักเรียนตีกัน

()

 

นครปฐม : เทคนิค เทคโน อาชีวฯ ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อป้องกันปัญหานักเรียนนักศึกษาตีกัน ลดอัตราความสูญเสียที่เกิดขึ้น และ บรรเทาความเดือดร้อนของสังคม

โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ร.อ.ท.สมพร ปานคำ รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาชีวศึกษา (ในฐานะพยาน) นายวุฒิชัย รักชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม ว่าที่ ร.ต.ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม นางสาวนวรัตน์ สิริล้อสกุลเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ สาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนครปฐม นายประพนธ์ เฟื่องฟู ผู้แทนสมาคมผู้ปกครอง สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม นายแซม ใจหวัง ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม น.ส.จิราพัชร สุขอ่อน นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม น.ส.ทิพย์เกสร อ่อนส้มกิจ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม และ นายอัศวิน ฉากกิ่ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม

ทั้งนี้ทุกฝ่ายต่างตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจาก การก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา จึงเกิดความร่วมมือขึ้น โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กำหนดมาตรการควบคุม ดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดอัตราความสูญเสียที่เกิดขึ้น และ บรรเทาความเดือดร้อนของสังคมและส่วนรวม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา ทำความดี มีจิตอาสา เสียสละช่วยเหลือ บริการประชาชน และสังคม โดยจะมีการประสานงานร่วมกัน กำหนดมาตรการการป้องกันเหตุหรือแผนเผชิญเหตุในรูปแบบต่างๆ หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน