นครปฐมจัดมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 21 ชุมชน

นครปฐม : จัดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครปฐม ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 2-4 พศจิกายน 2561 รวม 3 วัน 3 คืน ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนานครปฐม เพื่อโชว์ศักยภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP ของ 21 ชุมชน 7 อำเภอ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนานครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครปฐม ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 2-4 พศจิกายน 2561 รวม 3 วัน 3 คืน

นางสาวสุชลี วาทะสัตย์ รักษาการ สนง.พัฒนาการจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้ว่า โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการ การขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรายได้ให้แก่ชุมชน ที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง และระดับชุมชน

และพัฒนาสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ชุมชน ที่ใช้ทุนชุมชน ที่เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียน และเกิดการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นการนำสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนไปจำหน่ายนอกชุมชน และทำให้เกิดรายได้เฉพาะราย และระดับชุมชน ทั้ง 7 อำเภอ รวม 21 ชุมชน

ภายในงานจัดให้มีออกร้านการแสดงสินค้า OTOP และอื่นๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 ร้าน รวมทั้งการแสดง ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และการประกวดอาหารตามอัตลักษณ์ของหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครปฐม อีกด้วย.

พิสิษฐ์  ปานวณิชยกิจ – ขนิษฐา ชื่นยินดี / ภาพ-ข่าว นครปฐม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น