X

นครปฐม จัดมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

นครปฐม : เตรียมจัดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครปฐม การประกวดมิส OTOP ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนานครปฐม เพื่อแสดงศักยภาพ คุณภาพผลิตภัณฑ์ และความสามัคคีของ 21 ชุมชน ระหว่างวันที่ 2-4 พศจิกายน 2561

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนานครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ ปลัดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครปฐม ส่งเสริมการท่องเที่ยว 21 หมู่บ้าน ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีนางสาวสุชลี วาทะสัตย์ รักษาการพัฒนาการจังหวัดนครปฐม นายอุดม โอษฐ์ยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม และตัวแทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ร่วมกันแถลงข่าว โดยงานจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2-4 พศจิกายน 2561 รวม 3 วัน 3 คืน ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนานครปฐม ที่เป็นการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และอลังการ

นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ ปลัดจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร วัดไร่ขิงพระอารามหลวง พระราชวังสนามจันทร์ ตลาดน้ำดอนหวาย ตลาดน้ำลำพญา WOOD LAND เมืองไม้ และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมาย โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครปฐม ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่เป็นรูปธรรม ในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” เป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่และการเชื่อมโยง OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการ

ภายในงานจะได้พบกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แต่ละชุมชนที่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน ตามบริบทของชุมชน ซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์ของชุมชนในการดึงดูดนักท่องเที่ยว การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ดูแลเรื่องความสะอาด การปลอดจากยาเสพติด มีความรักความสามัคคีกัน รวมทั้งการประกวดมิส OTOP อีกด้วย

ดังนั้นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครปฐม ยังกำหนดแพ็คเกจการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว “แอ่งใหญ่” ก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโอกาสดีของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนต่อไป

พิสิษฐ์  ปานวณิชยกิจ – ขนิษฐา ชื่นยินดี / ภาพ-ข่าว นครปฐม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน