ตำรวจภูธรภาค 7 ระดมกำลังออกคุมเข้มช่วงเวลาเคอร์ฟิวนครปฐม

ตำรวจภูธรภาค 7 ระดมกำลังออกคุมเข้มช่วงเวลาเคอร์ฟิว

 

นครปฐม : ตำรวจภูธรภาค 7 เข้มมาตรการเคอร์ฟิวตามประกาศรัฐบาล  วันแรกจะเน้นประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบข้อปฏิบัติ   พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน อย่าออกนอกเคหะสถาน 4 ทุ่มถึงตี 4  ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด COVID-19

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก  ซึ่งรวมทั้งประเทศไทย   ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ในสถานการณ์นี้  รัฐบาลจึงได้ประกาศใช้ข้อกำหนด  ออกตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช  2548 (ฉบับที่ 2) โดยห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักร  ออกนอกเคหะสถาน  ระหว่างเวลา 22.00 น.- 04.00 น.  ของวันรุ่งขึ้น

โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ร่วมบูรณาการในการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด  ในพื้นที่รับผิดชอบ  โดยร่วมกับฝ่ายปกครอง  ฝ่ายทหาร และภาคีเครือข่าย ออกตรวจตราให้เป็นไปตามข้อกำหนด  และจัดให้มีการปล่อยแถวระดมพร้อมกันทุกหน่วยทั่วประเทศ

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 21.00 น.  ตำรวจภูธรภาค 7  จัดให้มีพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล  และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยมีกำลังพลในพิธี ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการพิเศษ อินทรีย์ 7  กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7  สถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดนครปฐม  และหน่วยปฏิบัติในพื้นที่  ได้แก่ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว  และกองบังคับการตำรวจทางหลวง  รวมทั้ง ฝ่ายปกครอง  ทหาร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่

โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พลตำรวจโท ธนา ชูวงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค   7 ร่วมเป็นประธานในการปล่อยแถว และมอบนโยบายให้กับกำลังพล    โดยในวันแรกนี้  จะเน้นการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน เพื่อขอความร่วมมือปฏิบัติ  และไม่ให้ออกนอกเคหะสถาน  หรือ หากไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน  ก็ให้รีบกลับบ้านก่อนเวลา 22.00 นาฬิกา และห้ามออกจากเคหะสถานก่อนเวลา 04.00 น.

ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด   ซึ่งหากใครฝ่าฝืน มีโทษจำคุก  2 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   ทั้งนี้ โดยอยากขอให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด   ซึ่งในห้วงเวลา  6 ชั่วโมงนี้ ทางเจ้าหน้าที่ฯ จะได้ใช้เวลาทำความสะอาดบ้านเมือง  และหากได้ผลดี มีการแพร่ระบาดลดลง ก็อาจขยายเวลาเป็น   8-10 ชั่วโมง

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ยังได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมว่า  สถานการณ์ตอนนี้ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมในรอบ 3 วันที่ผ่านมา ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่   และอยากขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่แต่ในเคหะสถาน   เพื่อเป็นการช่วยควบคุมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   ซึ่งประชาชนทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือ เพื่อที่เราทุกคนจะได้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน.

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น