นครปฐม ลงพื้นที่แล้ว คุมเข้มสถานการณ์การขายไข่เกินราคา

นครปฐม ส่งหน่วยงานลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายไข่

นครปฐม : พ่อเมืองนครปฐม สั่งลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ไข่ไก่ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ กอรมน. ลงพื้นที่คุมเข้มร้านจำหน่ายไข่ไก่ 18 แห่ง เผยปริมาณไข่ไก่นครปฐมไม่เพียงพอต่อความต้องการ

วันที่ 26 มี.ค. 63 ภายใต้การอำนวยการของ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.น.ฐ./ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. , พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. (ท.) ได้มอบหมายให้ ร.อ.พงษ์เทพ ทับทิมทอง หน.ชรต.107 กอ.รมน.จว.นฐ. บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมโดย นายพงศ์สุธี สุขศิริ พานิชย์จังหวัด น.ฐ

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายไข่ไก่ ณ ร้านจำหน่ายไข่ไก่และห้างสรรพสินค้า แม็คโครโลตัส บิ๊กซี สาขานครปฐม ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม , อำเภอบางเลน และอำเภอกำแพงแสน จำนวน 18 แห่ง

พบว่าปริมาณไข่ไก่มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนมีความต้องการซื้อสินค้าในปริมาณที่สูงกว่าในช่วงปกติรวมถึงการรับไข่ไก่จากฟาร์มผู้ผลิตและแหล่งซื้อต่างๆ ถูกจำกัดจำนวนลงโดยร้านค้าจำหน่ายไข่ไก่แจ้งว่าฟาร์มจะเน้นขายให้เฉพาะลูกค้าประจำรายใหญ่

จึงทำให้ปริมาณไข่ไก่ไม่เพียงพอ สำหรับภาวะสินค้าไข่ไก่พบว่ามีการปรับราคาที่สูงขึ้น 15 ถึง 20 บาทต่อแผง เนื่องจากราคาที่รับจากฟาร์มปรับสูงขึ้น สำหรับแหล่งรับมาจำหน่าย ทราบว่า รับสินค้ามาจากฟาร์ม จ.นครสวรรค์ , จ.นครปฐม , จ.นครนายก , จ.สุพรรณบุรี , จ.อ่างทอง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น