เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ประกาศงดกิจสงฆ์ต่างประเทศ พระเณรให้สวมแมสก์บิณฑบาต

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ประกาศงดกิจสงฆ์ต่างประเทศ พระเณรให้สวมแมสก์บิณฑบาต

นครปฐม : เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ประกาศให้คณะสงฆ์หลีกเลี่ยงเดินทางไปต่างประเทศ หรือพื้นที่เสี่ยง พร้อมงดกิจกรรมทางศาสนา ตลอดจนงดการจัดงานวัด งานประจำปี และสวมหน้ากากอนามัยขณะออกบิณฑบาต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส Covid-19 ที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ และรัฐบาลไทยได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 26 กุมภพันธ์ 2563 กำหนดใหโรคติดต่อเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย อีกทั้งมหาถรสมาคมได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส Covid-19 สำหรับพระภิกษุและสามเณร

เพื่อเป็นการสองนโยบายของรัฐบาล มติมหาเถรสมาคม และผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ที่สั่งการงดการชุมนุม และงานเทศกาลฯ อันเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส Covid-19 จึงขอให้คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมดำเนินการ ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการเดินทางไปต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย หากไม่มีกิจจำเป็นให้งดการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

2. งดกิจกรรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563

3. งดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม หรืองานปริวาสกรรมไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

4. งดงานกิจกรรมทางพระศาสนาที่มีประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก เช่น กิจกรรมงานวัด งานประจำปี และงานประเพณีต่างๆ เป็นต้น ไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

5. ขอให้พระภิกษุสามเณร สวมหน้ากากอนามัยขณะออกบิณทบาต และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

6. หากมีอาการผิดปกติ หนาวๆ ร้อนๆ มีอาการไอจาม ไอแห้งๆ หรือไข้ขึ้นสูง ให้รีบติดต่อสายด่วนหมายเลข 034-251548 ต่อ 116 หรือสายด่วน 1422 กรมควบคุมโรค เพื่อรับข้อมูลและความช่วยเหลือ

ข้อมูลข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น