X

เทศบาลนครปฐม เร่งทำหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาดในชุมชน

()

นครปฐม : เทศบาลนครนครปฐม ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และ อสม.จำนวน 400 คน ให้ความรู้การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมเร่งจัดทำหน้ากากอนามัยแจกชุมชน ป้องกันการแพร่ระบาด

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนทวารวดี สังกัดเทศบาลนครนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม นายหมวดเอกเอกพันธ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ เขตเทศบาลนครนครปฐม ปี 2563 ในหัวข้อ “การให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง”

นายธนาวุฒิ ดอนจันทร์ทอง รองปลัดเทศบาลนครนครปฐม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานว่า จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือชื่อที่เป็นทางการว่า “โควิด-19″(Covid-19) ซึ่งสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ทำให้ประชาชนมีความตื่นตระหนก จัดหาหน้ากากอนามัยมาใช้ป้องกัน

แต่มีปัญหาหน้ากากขาดตลอด มีราคาแพง เพื่อเป็นการป้องกันการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนมิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค มาตรการในการป้องกันตนเอง และเพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่มในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

การฝึกอบรเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับกาสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อจากโรงพยาบาลนครปฐม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 400 คน ใน 3รุ่น ประกอบด้วย บุคลากรในสังกัดทศบาลนครนครปฐมผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) กลุ่มนักเรียนการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และประชาชนที่สนใจ เพื่อให้เป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะการจัดทำ

หน้ากากอนามัย สำหรับป้องกันการระบาดในชุมชน ให้ประชาชนสามารถผลิตหน้ากากอนามัย แบบผ้า ในการนำไปใช้ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) ตลอดจนสามารถขยายผลแนะนำบุคลในครอบครัว หรือในชุมชนให้จัดทำหน้ากากอนามัยใช้เองได้.

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน