วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563

วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563

 

นครปฐม จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

นางปารณีย์ ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ชาวสหกรณ์ได้รวมใจน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่ทรงริเริ่มทดลองจัดตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ ขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459

และทรงส่งเสริมให้มีการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ สู่ประชาชนโดยทั่วกัน ยังประโยชน์ให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศสืบเนื่องตลอดมา

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พิธีทางศาสนา การจัดนิทรรศการและการพบประสังสรรค์ การมอบเงินสนับสนุนให้โรงพยาบาลห้วยพลู เพื่อจัดซื้อที่ดินสำหรับอาคารผู้ป่วย พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด อีกด้วย

ขอบคุณ : ภาพ-ข่าว สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น