พ่อเมืองนครปฐมนำจิตอาสาทำความดีระลึก รัชกาลที่ 2

พ่อเมืองนครปฐมนำจิตอาสาทำความดีระลึก รัชกาลที่ 2

นครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อถวายพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่วัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณตลอดรัชสมัยของพระองค์ เป็นห้วงเวลาที่พระองค์ทรงสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการปกครอง ศาสนา การศึกษา การต่างประเทศ และที่สำคัญได้แก่ด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อทรงว่างเว้นจากการศึกสงคราม พระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปะและวรรณกรรม

เห็นได้จากบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เช่น อิเหนา รามเกียรติ์ ไกรทอง ขุนช้างขุนแผน เป็นต้น ทรงใช้ศิลปะในการบำรุงพระพุทธศาสนา ทรงให้มีการปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวราราม ทรงให้ตรวจสอบพระไตรปิฎกในหอมณเทียรธรรม หอสมุดหลวง และซ่อมแซมส่วนที่หายไป และยังมีพระราชกรณียกิจอื่นอีกมากที่สร้างคุณูปการให้กับปวงชนชาวไทย ทำให้รัชสมัยของพระองค์ได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีของไทย

ด้วยพระเกียรติคุณดังกล่าว องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก ได้ยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลก อีกทั้งรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์เป็น “วันศิลปินแห่งชาติ”

เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างประจักษ์ชัด ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่พสกนิกร

อภิชัย ศรีม่วงงาม : 77ข่าวเด็ด นครปฐม-รายงาน

เครดิต : ภาพ-ข่าว สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น