ยกระดับสินค้า SME – OTOP ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ

นครปฐม : จัดประกวดผลิตภัณฑ์ SME และ ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคกลางด้านตะวันตก พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกบรรจุภัณฑ์ ส่งออกต่างประเทศ

การประกวดครั้งนี้จัดขึ้นที่ ห้องประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ SME ผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดภูมิภาคตะวันตก ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานกระทรวงพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันตก กับกระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภาคตะวันตก และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยให้มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ การสำรวจความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาช่องทางการตลาดผ่านระบบ E-Commerce การให้ความรู้ในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ และบริการให้มีความแตกต่าง โดดเด่น ตรงกับความต้องการของตลาด

โดยใช้การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการให้คำปรึกษา โดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา ต่อยอดในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในภูมิภาคตะวันตก ซึ่งการจัดประกวดครั้งนี้มีกลุ่มภาคกลางด้านตะวันตกรวม 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ที่ได้มีพิธีลงนามร่วมมือกัน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

โดยภายในงานมีการนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประกวดผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม ของใช้ของตกแต่ง เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย สมุนไพรและเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม

โดยผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์จะได้รับอนุญาตให้ใช้ตราของกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และจังหวัดนครปฐม ลงบนหีบห่อของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอกย้ำการเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ประจำกลุ่มจังหวัดภาคกลางด้านตะวันตกอีกด้วย

พิสิษฐ์ ปานวณิชยกิจ – ขนิษฐา ชื่นยินดี / ข่าว-ภาพ จังหวัดนครปฐม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น