นครปฐมบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 2563

นครปฐมบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 2563

 

นครปฐม : พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระปฐมเจดีย์เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ณ บริเวณวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์

ซึ่งวันมาฆบูชานับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางพระอรหันต์ 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ได้นำผู้เข้าร่วมพิธี กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

จากนั้นได้แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อน้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาอันพึงปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

หลังจากนั้นได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ จำนวน 3 รอบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

อภิชัย ศรีม่วงงาม : 77ข่าวเด็ด นครปฐม – รายงาน / ขอบคุณ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น