X

พุทธมณฑล จัดพิธีเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา

นครปฐม : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ในการประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ คณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 23 – 28  กรกฎาคม 2561

ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และฆราวาส ขบวนธรรมยาตราแห่เทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา การจัดแสดงนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา

การทำบุญตักบาตร เวียนเทียน การแสดงพระธรรมเทศนา บรรยายธรรม การสนทนาธรรม การหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน และพิธีจุดเทียนพรรษาบูชาองค์พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

ทั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งส่งเสริมและรณรงค์โดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสำหรับตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย อีกด้วย

โอกาสนี้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี มอบของที่ระลึก แก่ผู้บริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑล ผู้ชนะเลิศการประกวดจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ของกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจากนั้นได้ขึ้นสู่ลานองค์พระประธานพุทธมณฑล นำสวดสรรเสริญคุณพระศรีรัตนตรัย และเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล โดยมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาร่วมกิจกรรมต่างๆ และเวียนเทียนรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล เนื่องในวันอาสาฬหบูชาเป็นจำนวนมาก

ขอบคุณ : ข่าวภาพ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน