X

ติดปีกเหยี่ยวเวหาทัพฟ้า โรงเรียนการบินกำแพงแสน

นครปฐม : โรงเรียนการบินกำแพงแสน ประดับเครื่องหมาย ความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ พร้อมมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน ชั้นสัญญาบัตร มีศิษย์การบินดีเด่น รับโล่เกียรติยศ คนเดียวถึง 3 รางวัล

วันนี้ ( วันที่ 2 กรกฏาคม 61 )ที่ลานจอดอากาศยาน สนามบินกำแพงแสน โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย ความสามารถในการบิน กองทัพอากาศและมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่น 140-60-1 ที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกศิษย์การบิน กองทัพอากาศ จำนวน 29 คน

พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน กล่าวว่า ศิษย์การบินนายทหารสัญญาบัตร รุ่น 140-60-1 ได้เข้ารับการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนการบิน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 โดยมีศิษย์การบินเข้ารับการศึกษาในชั้นประถม จำนวนทั้งสิ้น 30 คน เป็นศิษย์การบินในส่วนของกองทัพอากาศ 28 คน และ ศิษย์การบินในส่วนของกองทัพเรือ 2 คน

ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบ 16 ก นามเรียกขานว่า ชิกเค่น (CHICKEN) เป็นเครื่องบินฝึกขนาดเบา เครื่องยนต์เดียวระบบลูกสูบ  ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและมีชั่วโมงบิน คนละ 90 ชั่วโมงบิน ได้เลื่อนชั้นเป็นศิษย์การบินชั้นมัธยม 29 คน ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบ 19 นามเรียกขานว่า มัสแตง (MUSTANG) ซึ่งเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวระบบกังหันใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย และติดตั้งเก้าอี้ดีดตัวนักบิน

และทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบ 20 และ 20 ก ซึ่งเป็นเครื่องบินสองเครื่องยนต์ใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย มีชั่วโมงบินคนละ 110 ชั่วโมงบิน ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อย และผ่านการฝึกอบรมสำเร็จตามหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 29 คน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561

สำหรับศิษย์การบินที่มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติและระเบียบวินัยดีเด่น จนได้รับการพิจารณารับโล่เกียรติยศ ศิษย์การบินดีเด่นภาคอากาศ ศิษย์การบินดีเด่นภาควิชาการ และ ศิษย์การบินดีเด่นทั่วไป รวม 3 รางวัล

คือ เรืออากาศตรี พัสวี กลิ่นเฟื่อง จังหวัด กทม. เป็นบุตรของ พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง และนาง วัชรี กลิ่นเฟื่อง จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนหอวัง กทม. เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 53 เป็นนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 60 และจะไปปฏิบัติหน้าที่ เป็นนักบินประจำกองของกองทัพอากาศต่อไป

พิสิษฐ์  ปานวณิชยกิจ – ภาพ  / ขนิษฐา ชื่นยินดี – ข่าว จังหวัดนครปฐม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน