X
นครปฐม เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

นครปฐม เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

()

 

นครปฐม : เปิดสารนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมอ่านสาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกาสวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตะหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ รวมทั้งภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นอุบัติภัยร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก

โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา เฉลิมฉลองและท่องเที่ยว ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ ซึ่งในปีนี้ จังหวัดนครปฐม มีเป้าหมายการดำเนินการในภาพรวม คือ ลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ให้เหลือน้อยที่สุด

เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปี ที่ผ่านมา โดยแบ่งช่วงเวลาดำเนินการออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563

สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การเสวนาภายใต้หัวข้อ “ชาวนครปฐม ร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดดภัย” การสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ด้านการป้องกันอุบัติภัย การสร้างความปลอดภัยทางถนน การแสดงศักยภาพ การเตรียมความพร้อมรับมือการป้องกันอุบัติภัยของหน่วยงานจากภาคีเครือข่าย ที่มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

ตลอดจนการสาธิตอุปกรณ์เครื่องมือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร มูลนิธิ ชมรม รวมถึงภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา ซึ่งเห็นความสำคัญในการป้องกันอุบัติภัย และการสร้างความปลอดภัยทางถนน

Cr : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน