X
นครปฐม โชว์การย่อยสลายฟาง ลดการเผาในนาข้าว ลดปัญหาฝุ่นละออง

นครปฐม โชว์การย่อยสลายฟาง ลดการเผาในนาข้าว ลดปัญหาฝุ่นละออง

 

นครปฐม : จัดกิจกรรมวันสาธิตการย่อยสลายฟาง เพื่อรณรงค์ลดการเผาในนาข้าว เพื่อลดมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศจากการเผาฟางข้าว รวมถึงลดต้นทุนค่าปุ๋ยให้กับเกษตรกร

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่แปลงนาสาธิต หมู่ที่ 10 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสาธิตการย่อยสลายฟาง เพื่อรณรงค์ลดการเผาในนา

โดยนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมมีพืชเศรษฐกิจหลักได้แก่ ข้าว โดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ 280,000 ไร่ โดยในปีหนึ่งๆ จะมีการปลูก 2-3 ครั้ง จึงทำให้เกษตรกรมีการเผาฟางข้าวก่อนทำนาในครั้งต่อไป จึงทำให้เกษตรกรสูญเสียธาตุอาหารที่จะได้รับจากฟางข้าว และยังสร้างมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศอีกด้วย

จากปัญหาดังกล่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และนายสมาน รักษาพราหมณ์ เกษตรกร ในการทำแปลงทดลองการย่อยสลายฟางด้วยจุลินทรีย์ แล้วปรากฏว่าได้รับผลดี ผลผลิตข้าวในฤดูถัดมาได้ผลผลิตสูงขึ้น และดินมีความอุดมสมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัด

จากผลการดำเนินการดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดงานวันสาธิตการย่อยสลายฟาง เพื่อรณรงค์การเผาในนาขึ้นเพื่อเป็นประชาสัมพันธ์ขยายพื้นที่ลดการเผาฟางข้าว รวมถึงลดมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศจากการเผาฟางข้าว ตลอดจนลดต้นทุนค่าปุ๋ยให้กับเกษตรกร สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเกษตรกรทั้ง 7 อำเภอเข้าร่วมงานรวม 300 คน

อภิชัย ศรีม่วงงาม / 77ข่าวเด็ด นครปฐม – รายงาน / Cr : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน