ปั่นจักรยานเจ้าบ้านที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครปฐม

นครปฐม : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  จัดกิจกรรม “ปั่นจักรยานท่องเที่ยวเจ้าบ้านที่ดี” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม สุขภาพ และ สปา สนองนโยบายการสร้างรายได้ของรัฐบาล

เมื่อเวลา 08.00 น.(วันที่ 17 มิถุนายน 2561) ที่ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การท่องเที่ยวและกีฬา จ.นครปฐม จัดกิจกรรม “ปั่นจักรยานท่องเที่ยวเจ้าบ้านที่ดี” ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม และสินค้าด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน

นายอุดม โอษฐ์ยิ้มพลาย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายการสร้างรายได้ของรัฐบาล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ ด้วยการจัดให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ในทุกๆด้าน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพและ สปา

ทั้งนี้รัฐบาลได้มุ่งหวัง ที่จะทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ในระยะเวลา 5 ปี ประกอบกับนโยบายในภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบูรณะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ ที่มีศักยภาพความสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน ตามแบบแผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็น กรอบแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของประเทศ

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ มีกลุ่มชมรมนักปั่นจักรยานนครปฐม และ ประชาชนทั่วไป ร่วมปั่นจักรยานประมาณ 300 คน โดยจุดสตาร์ท เริ่มต้นจาก อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา มุ่งหน้าไปยังวัดใหม่สุคนธาราม อำเภอนครชัยศรี และ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รวมระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร เพื่อชมบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชมวิถีชีวิตชุมชน พร้อมชมวัดที่มีประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ชิมอาหารและผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐมด้วย.

คุณพิสิษฐ์  ปานวณิชยกิจ – ภาพ / ขนิษฐา ชื่นยินดี – ข่าว

                              

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น