X

นครปฐมฝึกอาชีพคนพิการ ดีไซน์แพคเกจจิ้งกระบองเพชร

นครปฐม : จัดอบรมกลุ่มคนพิการ ฝึกออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นกระบองเพชร เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า หวังพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ พัฒนาธุรกิจคนพิการให้เติบโต

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าการผลิตต้นกระบองเพชร ให้แก่กลุ่มคนพิการในจังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการพัฒนาบ้านเกิดในกลุ่มประเทศอาเซียน ด้วยการสร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อคนพิการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และส่งเสริมธุรกิจที่ดำเนินงานโดยคนพิการในชุมชน ให้มีแนวคิดใหม่ๆ และ การสร้างแบรนด์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า

เช่น การตกแต่งและออกแบบหีบห่อผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการส่งเสริมการขายและการตลาด เพื่อขยายโอกาสในการสร้างงาน อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือของตนเองให้มีศักยภาพ ทำให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว รวมทั้งเป็นต้นแบบของชุมชน และสังคมที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ จากกองทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อพัฒนาบ้านเกิดในกลุ่มประเทศอาเซียน

โดยสร้างต้นแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เอื้อต่อคนพิการ ผ่านความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อขจัดอุปสรรคต่างๆ สำหรับคนพิการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 8 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ระยะเวลาการดำเนินงาน 2 ปี ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562

สำหรับมูลนิธิวิถีชีวิตอิสระ ตำบลบ่อพลับ จังหวัดนครปฐม ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมาย ร่วมกับศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครปฐม ให้เป็นกลุ่มคนพิการในชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนา เป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดนครปฐม ที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่สามารถพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการให้เติบโตต่อไปได้

ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิวิถีอิสระคนพิการ สามารถผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน และการเพาะเลี้ยงต้นกระบองเพชรเพื่อจำหน่ายในชุมชนของตนเอง และชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งสามารถส่งไปจำหน่ายร้านค้าอีกหลายแห่งในกรุงเทพฯอีกด้วย

Cr : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.จครปฐม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน