ม.เกษตรกำแพงแสน เตรียมเปิดงาน “เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23”

ม.เกษตรกำแพงแสน เตรียมเปิดงาน “เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23”

 

นครปฐม : ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน แถลงข่าวเตรียมเปิด “งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23” เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ การแสดงสินค้าทางการเกษตร และงานมหกรรมแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมประธานฝ่ายจัดงาน ร่วมกันแถลงข่าวการจัด “งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23” ภายใต้คำขวัญ “เกษตรศาสตร์กำแพงแสนตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ด้านการเกษตรมากมาย รวมเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางด้านการเกษตรแบบครบวงจร ประกอบด้วย การประชุมวิชาการแห่งชาติ การแสดงนิทรรศการ Highlight ที่น่าสนใจมากมาย เช่น นิทรรศการพืชไร่/ศูนย์วิจัยข้าว , นิทรรศการพืชผักเขตร้อน , นิทรรศการพืชสวน , กลุ่มเกษตร 9101 จังหวัดนครปฐม , มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร , กิจกรรมนิสิต , งานกล้วยไม้ Expo เกษตรกำแพงแสน

กรมวิชาการเกษตร/กรมพัฒนาที่ดิน , ศูนย์วิจัยและและบริการวิชาการ , นิทรรศการสำนักหอสมุดกำแพงแสน , ศูนย์เรียนรู้ด้านพืช คณะเกษตร กำแพงแสน , นิทรรศการคณะเกษตร กำแพงแสน , มหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย , งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน , นิทรรศการ ผลงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ , นิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

นิทรรศการคณะศึกษาศาสตร์ฯ , นิทรรศการคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ Green Kaset Fair KPS รวมทั้งการแสดงบนเวที , การประกวดธิดาเกษตร , การแข่งขันมวยไทยนานาชาติ , การออกร้านค้าต้นไม้ , กล้วยไม้ , ร้านค้าทั่วไป , ร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ และสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ มากมาย

โดยในวันเปิดงาน 1 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาทรงเปิดงาน และในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้มีการรณรงค์ให้ร้านค้าภายในงาน ร่วมงดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้มาเที่ยวชมงานหันมาใช้ถุงผ้าแทน เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

พิสิษฐ์  ปานวณิชยกิจ – ขนิษฐา ชื่นยินดี / ภาพ-ข่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น