นครปฐมเปิด“แหล่งชุมชนท่องเที่ยวรักเกษตรกำแพงแสน”แห่งใหม่

นครปฐมเปิด“แหล่งชุมชนท่องเที่ยวรักเกษตรกำแพงแสน”แห่งใหม่

 

แหล่ง “ชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรกำแพงแสน” 20 ชุมชน เดินตามรอยพ่อแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” แนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนเข้ามาเรียนรู้ และเป็นไกด์นำเที่ยว นับเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

เปิดตัวแล้วสำหรับ “ตลาดท่องเที่ยวรักเกษตร” หรือ ชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรกำแพงแสน ณ ภูฟ้าใสปาร์ค (ไร่ญี่ปุ่น) เลขที่ 141 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนท่องเที่ยวและเรียนรู้ด้านการเกษตร แบบครบวงจรแห่งใหม่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมากถึง 20 ชุมชน

ประกอบด้วย 1.ชุมชนบ้านลาดหญ้าแพรก (สถาบันการเงินบ้านลาดหญ้าแพรก) 2.วิสาหกิจชุมชนสวนปันสุข 3.วิสาหกิจชุมชนเพื่อนไอรีน 4.วิสาหกิจชุมชนภูษาฟ้าใสกำแพงแสนรัก 5.วิสาหกิจชุมชนบ้านอ้อกระทุง 6.ฟาร์มสวนสุข 7.ฟาร์มโชคดีเกษตรอินทรีย์ 8.บริษัท ปัญญาฟาร์ม กำแพงแสน จำกัด 9.กลุ่มสมปองเห็ดฟาง และบริษัท สมปองค้าไม้ จำกัด 10.โรงเรียนวัดสองห้อง 11.สุณีเนอร์สโฮม 12.YSF จังหวัดนครปฐม 13.สมาพันธ์SMEไทยจังหวัดนครปฐม 14.สภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม 15.KU-Food 16.สโมสรนิสิตHCRD 17.กลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครปฐม 18.สมาคมเกษตรกรไทย 19.เทศบาลตำบลไร่ขิง 20.วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วย

ที่ประชาชนทั่วไป เกษตรกร และเด็กนักเรียน สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ทุกแห่ง โดยเฉพาะด้านการเกษตร ที่ได้มีการเดินตามรอยเท้าพ่อแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” แนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ มีการปลูกฝังให้เด็ก ๆ นักเรียนเข้ามาเรียนรู้ และ ยังเป็นไกด์แนะนำแหล่งเรียนรู้อีกด้วย

สำหรับชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรกำแพงแสน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดท่องเที่ยวรักเกษตรกำแพงแสน เพื่อเป็นแหล่งชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงอนุรักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนากลุ่มอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการในการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในชุมชน ตลอดจนการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงเครือข่าย การทำงานบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยสร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร มีกิจกรรมตลาดนัดท่องเที่ยวรักเกษตรกำแพงแสน และจัดแสดงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรกำแพงแสน ผลิตภัณฑ์และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตเกษตรปลอดภัยและนวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อประโยชน์ของชุมชน

ซึ่งผู้ที่สนใจจะเข้าไปเรียนรู้ชุมชนต่าง ๆ ทั้ง 20 ชุมชน ก็สามารถติดสอบถามได้ที่ นางสาวจารุภา สุเมธพิพัธน์ โทรศัพท์ 098-0978313 และนางสมหวัง สาวทรัพย์ โทรศัพท์ 081-3989043 และนางรุ่งรัตนา ฉ่ำสิงห์ 098-3355583 เป็นผู้ประสานงาน

พิสิษฐ์ ปานวณิชยกิจ – ขนิษฐา ชื่นยินดี / ภาพ-ข่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น