X
งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23 “ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23 “ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

 

นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เตรียมจัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรศาสตร์กำแพงแสนตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เตรียมจัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภายใต้คำขวัญ “เกษตรศาสตร์กำแพงแสนตามรอยพ่อ  สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญแก่การเกษตร  เพราะทรงเห็นว่าการพัฒนาการเกษตร ที่จะได้ผลจริงนั้น จะต้องลงมือทดลองค้นคว้า ต้องปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังพระราชดำรัสว่า “เกษตรกรรมนี้หรือความเป็นอยู่ของเกษตรกรนั้นขอให้ปฏิบัติไม่ใช่ถือตำราเป็นสำคัญอย่างเดียว”

ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินตามแนวพระราชดำรัสอย่างจริงจัง   โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการวิจัย การประชุมวิชาการด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพเพื่อความกินดีอยู่ดี ดังจะเห็นได้จากผลงานค้นคว้า วิจัยและนวัตกรรมทางการเกษตร

เกษตรกรและประชาชนสามารถเข้าชม และเข้าศึกษาได้จากผลงานวิจัย นวัตกรรมทางการเกษตร ในงานเกษตรกำแพงแสน ซึ่งภายในงานได้รวบรวมเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางด้านการเกษตรไว้แบบครบวงจร ประกอบด้วย การประชุมวิชาการแห่งชาติ งานแสดงนิทรรศการ เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพ

โดยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ งานมหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรไทย (ThaiTAM2018) ฟาร์มอัจฉริยะ คลินิกดิน รักษาดินให้อุดมสมบูรณ์ พืชไร่เพื่อสุขภาพ นิทรรศการพันธุ์ข้าวมีคุณค่าและมูลค่าสูง เช่น ข้าวน้ำตาลต่ำ ข้าวต้านมะเร็ง ข้าวทนน้ำท่วม ข้าวทนแล้ง ทนโรค ทนแมลง และการแปรรูปข้าวเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

พืชสวน มหัศจรรย์ สีสัน ความหลากหลายที่มีชีวิต สถานีรักษ์พืช การแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และการจัดแสดงนิทรรศการพันธุกรรม คือชีวิต ซึ่งจัดแสดงความหลากหลายของพันธุกรรมพืชผักเขตร้อนของไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงแพลตฟอร์มผลิตพืชสำหรับอนาคต เครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติด้วยก๊าชชีวภาพ ระบบเคลือบผิวพืช ดอก และผลไม้ด้วยละอองไอเย็นเสริมประจุไฟฟ้าและควบคุมการกลั่นตัวด้วยคลื่นความถี่ใกล้เสียง ต้นแบบเตาเผาถ่านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตถ่านคุณภาพสูง

การจัดแสดงด้านการประมง จาก 5 สถานีวิจัย รวมกว่า 60 ผลงาน คณะประมง ได้แก่ การเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ พัฒนาการเลี้ยงปลานิลในประเทศโมซัมบิก การเพาะเลี้ยงและอนุรักษ์ปูม้า การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางการเกษตร ตลาดนัดวิจัย ครั้งที่ 5 พบกับงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  ณ บริเวณสระพระพิรุณ 1-10 ธันวาคม นี้ ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

อภิชัย ศรีม่วงงาม : 77ข่าวเด็ด นครปฐม – รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน