นครปฐม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

นครปฐม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

 

นครปฐม : จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณ ในโครงการพระราชดำริฝนหลวง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ซึ่งในปีนี้ถือเป็นวันครบรอบปีที่ 64 นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวง

เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เพื่อจารึกไว้เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง

Cr : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม / ภาพ-ข่าว

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน