X

ชาวพังงาร่วมประกอบพิธีบวงสรวงและเปิดงานงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2561

พังงา- ​ประกอบพิธีบวงสรวงและเปิดงานงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2561

ประกอบพิธีบวงสรวงและเปิดงานงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2561

พังงา- ประกอบพิธีบวงสรวงและเปิดงานงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2561 ที่ศาลหลักเมืองพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองพังงา (เจ้าแม่สายทอง)โดยการประกอบพิธีพราหมณ์ โปรยข้าวตอกดอกไม้ 7 สีรอบศาล สักการะเสาหลักเมือง ผูกผ้าสีที่เสาเมือง และปิดทอง ซึ่งบรรดาของเซ่นไหว้บวงสรวงประกอบไปด้วยอาหารคาวหวาน ผลไม้ น้ำดื่ม ตามหลักพิธีกรรมแต่โบราณ ตามหลักพิธีพราหมณ์ เพื่อสักการบูชาและเป็นศิริมงคลแก่บ้านเมืองและชาวจังหวัดพังงาให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการ โดยในปีนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-23 พฤษภาคม 61 รวม 9 วัน 9 คืน ภายในงาน ได้จัดให้มีนิทรรศการความรู้จากหน่วยงานของทางราชการ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าราคาถูก และสินค้าต่างๆมากมาย นายบำรุง ปิยนามวาณิช กล่าวว่า อบจ.พังงา ร่วมกับ จังหวัดพังงาและ อบต.ถ้ำน้ำผุด จัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาเป็นประจำทุกปี เพื่อเพื่อกราบไหว้สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพังงา และเกิดความเป็นสิริมงคลต่อบ้านเมือง สร้างขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงา ทั้งเป็นการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมการจัดกิจกรรม และสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้อนุชนรุ่นใหม่เกิดความตระหนัก และหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง สร้างขวัญและกำลังใจ และความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตแก่ประชาชนชาวจังหวัดพังงา และเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น สำหรับประวัติของการสร้างศาลหลักเมืองพังงานั้น ยังหาข้อสรุปที่แน่นอนไม่ได้ว่าสร้างขึ้นในสมัยใด แต่มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า เมื่อครั้งที่จะสร้างศาลหลักเมืองพังงานั้นได้มีการแห่ขบวนตีฆ้องร้องป่าวเพื่อหาหญิงตั้งครรภ์หรือคนสี่หูสี่ตามาเป็นเครื่องสังเวยศาลหลักเมือง ถ้าคนโบราณจะทราบดีว่าห้ามขานรับหากยังไม่ทราบว่าใครเรียก ปรากฏว่าขบวนฆ้องกลองผ่านไปถึงบ้านของนางสายทอง ซึ่งกำลังตั้งครรภ์อยู่ นางไม่ทราบเรื่องจึงขานรับโดยเข้าใจว่าสามีมาเรียก จึงถูกจับเข้าพิธีสังเวยดวงวิญญาณ โดยให้นั่งในหลุมขณะประกอบพิธี ใช้ไม้มงคลตอกประกอบพิธีทางไสยศาสตร์เป็นศาลหลักเมือง เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าเลือดของนางสายทองกระเซ็นมาติดที่ไม้เสาหลักเมือง ต่อมามีปลวกเข้ามาทำรังห่อหุ้มแต่ก็ไม่ได้ทำลายเนื้อไม้แต่อย่างใด ยังคงสภาพดีมาถึงปัจจุบัน

โพสต์โดย Andaman focus อันดามัน โฟกัส เมื่อ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2018

ที่ศาลหลักเมืองพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองพังงา (เจ้าแม่สายทอง)โดยการประกอบพิธีพราหมณ์ โปรยข้าวตอกดอกไม้ 7 สีรอบศาล สักการะเสาหลักเมือง ผูกผ้าสีที่เสาเมือง และปิดทอง ซึ่งบรรดาของเซ่นไหว้บวงสรวงประกอบไปด้วยอาหารคาวหวาน ผลไม้ น้ำดื่ม ตามหลักพิธีกรรมแต่โบราณ ตามหลักพิธีพราหมณ์ เพื่อสักการบูชาและเป็นศิริมงคลแก่บ้านเมืองและชาวจังหวัดพังงาให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการ โดยในปีนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-23 พฤษภาคม 61 รวม 9 วัน 9 คืน ภายในงาน ได้จัดให้มีนิทรรศการความรู้จากหน่วยงานของทางราชการ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าราคาถูก และสินค้าต่างๆมากมาย

นายบำรุง ปิยนามวาณิช กล่าวว่า อบจ.พังงา ร่วมกับ จังหวัดพังงาและ อบต.ถ้ำน้ำผุด จัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาเป็นประจำทุกปี เพื่อเพื่อกราบไหว้สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพังงา และเกิดความเป็นสิริมงคลต่อบ้านเมือง สร้างขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงา ทั้งเป็นการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมการจัดกิจกรรม และสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้อนุชนรุ่นใหม่เกิดความตระหนัก และหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง สร้างขวัญและกำลังใจ และความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตแก่ประชาชนชาวจังหวัดพังงา และเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น

สำหรับประวัติของการสร้างศาลหลักเมืองพังงานั้น ยังหาข้อสรุปที่แน่นอนไม่ได้ว่าสร้างขึ้นในสมัยใด แต่มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า เมื่อครั้งที่จะสร้างศาลหลักเมืองพังงานั้นได้มีการแห่ขบวนตีฆ้องร้องป่าวเพื่อหาหญิงตั้งครรภ์หรือคนสี่หูสี่ตามาเป็นเครื่องสังเวยศาลหลักเมือง ถ้าคนโบราณจะทราบดีว่าห้ามขานรับหากยังไม่ทราบว่าใครเรียก ปรากฏว่าขบวนฆ้องกลองผ่านไปถึงบ้านของนางสายทอง ซึ่งกำลังตั้งครรภ์อยู่ นางไม่ทราบเรื่องจึงขานรับโดยเข้าใจว่าสามีมาเรียก จึงถูกจับเข้าพิธีสังเวยดวงวิญญาณ โดยให้นั่งในหลุมขณะประกอบพิธี ใช้ไม้มงคลตอกประกอบพิธีทางไสยศาสตร์เป็นศาลหลักเมือง เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าเลือดของนางสายทองกระเซ็นมาติดที่ไม้เสาหลักเมือง ต่อมามีปลวกเข้ามาทำรังห่อหุ้มแต่ก็ไม่ได้ทำลายเนื้อไม้แต่อย่างใด ยังคงสภาพดีมาถึงปัจจุบัน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข