X

นักวิ่งเกือบ 2 พันคน ร่วมเดิน-วิ่งการกุศล “90 ปี ดีบุกพังงาวิทยายน”

พังงา – นักวิ่งเกือบ 2 พันคน ร่วมเดิน-วิ่งการกุศล “90 ปี ดีบุกพังงาวิทยายน”ฉลองครบ 90 ปี ร.7 พระราชทานนาม

กวิ่งเกือบ 2 พันคน ร่วมเดิน-วิ่งการกุศล “90 ปี ดีบุกพังงาวิทยายน”

พังงา -นักวิ่งเกือบ 2 พันคน ร่วมเดิน-วิ่งการกุศล “90 ปี ดีบุกพังงาวิทยายน” ที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมืองพังงา นายประพัฒน์ รัตนอรุณ ผอ. สพม.14 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล“90 ปี ดีบุกพังงาวิทยายน” ฟันรัน 5.7 กิโลเมตร เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 90 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระราชทานนาม“ดีบุกพังงาวิทยายน” เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2472 โดยมีนายวิชาญ จตุราบัณฑิต นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะครู-อาจารย์ นักเรียน ศิษย์เก่า ประชาชนในจังหวัดพังงาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมเกือบ 2,000 คน ซึ่งใช้เส้นทางวิ่งออกจากโรงเรียนผ่านตลาดเมืองพังงาเลี้ยวเข้าตลาดขวาง ใช้เส้นทางผ่านหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดพังงา เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนอู่เรือ วกกลับทางถนนเพชรเกษมกลับสู่โรงเรียน รวมระยะทางประมาณ 5.7 กิโลเมตร โดยผู้เข้าร่วมได้รับเสื้อลูกพระปกเกล้า 90 ปีดีบุกพังงา พร้อมเหรียญที่ระลึกสำหรับผู้เข้าเส้นชัย 1,000 คน นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กล่าวว่า เดิน-วิ่งการกุศล “90 ปี ดีบุกพังงาวิทยายน” เป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 90 ปี โรงเรียนดีบุกพังงา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยทางโรงเรียนฯได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ จัดกิจกรรมรวมทั้งหมด 3 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ในวันที่ 12 พฤษภาคม กิจกรรมวันดีบุก ทางศาสนา ไถ่ชีวิตโค และมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 31 พฤษภาคม และกิจกรรมคืนสูเหย้าชาวดีบุกพังงา งานพบปะสังสรรค์ “ครบรอบ 90 ปี ดีบุกพังงา”ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ที่สนามในโรงเรียนดีบุกพังงา จึงอยากเชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่นเข้าร่วมงานตั้งกล่าวกันให้มากๆ ซึ่งทางสมาคมศิษย์เก่าได้เตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ และเข้าร่วมงานฟรี ไม่มีการขายบัตรหรือขายโต๊ะใดๆทั้งสิ้น โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน มีชื่อเดิมว่า โรงเรียนบริรักษ์บำรุง ตั้งอยู่ในที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ในปัจจุบัน และเมื่อ พ.ศ.2471 ได้ย้ายมาปลูกสร้างใหม่ในที่ปัจจุบัน ต่อมานายก้ามงิ้นเชี้ยว ดีบุก ได้ยื่นหนังสือกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานนามโรงเรียนจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และได้ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามโรงเรียนว่า “ดีบุกพังงาวิทยายน” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2472 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ นายก้ามงิ้นเชี้ยว ดีบุก ที่ได้บริจาคเงินสมทบทุนในการปลูกสร้างอาคารเรียนในครั้งนั้นเป็นเงิน จำนวน 13,500 บาท โดยช่วงแรกเปิดสอนในระดับประถมศึกษา 1-4 ต่อมา ในปี พ.ศ.2483 ได้มีการยุบชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาทั้งหมด เปลี่ยนเป็นสอนในระดับมัธยมศึกษา เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันอ #เดินวิ่ง90ปีดีบุก #ดีบุกพังงาวิทยายน

โพสต์โดย Andaman focus อันดามัน โฟกัส เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018

     ที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมืองพังงา นายประพัฒน์ รัตนอรุณ ผอ. สพม.14 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล“90 ปี ดีบุกพังงาวิทยายน” ฟันรัน 5.7 กิโลเมตร เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 90 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7  พระราชทานนาม“ดีบุกพังงาวิทยายน” เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2472  โดยมีนายวิชาญ จตุราบัณฑิต นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะครู-อาจารย์ นักเรียน ศิษย์เก่า ประชาชนในจังหวัดพังงาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมเกือบ 2,000 คน ซึ่งใช้เส้นทางวิ่งออกจากโรงเรียนผ่านตลาดเมืองพังงาเลี้ยวเข้าตลาดขวาง ใช้เส้นทางผ่านหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดพังงา เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนอู่เรือ วกกลับทางถนนเพชรเกษมกลับสู่โรงเรียน รวมระยะทางประมาณ 5.7 กิโลเมตร โดยผู้เข้าร่วมได้รับเสื้อลูกพระปกเกล้า 90 ปีดีบุกพังงา พร้อมเหรียญที่ระลึกสำหรับผู้เข้าเส้นชัย 1,000 คน

        นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กล่าวว่า  เดิน-วิ่งการกุศล “90 ปี ดีบุกพังงาวิทยายน” เป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 90 ปี โรงเรียนดีบุกพังงา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยทางโรงเรียนฯได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ จัดกิจกรรมรวมทั้งหมด 3 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ในวันที่ 12 พฤษภาคม  กิจกรรมวันดีบุก ทางศาสนา ไถ่ชีวิตโค และมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 31 พฤษภาคม และกิจกรรมคืนสูเหย้าชาวดีบุกพังงา งานพบปะสังสรรค์ “ครบรอบ 90 ปี ดีบุกพังงา”ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ที่สนามในโรงเรียนดีบุกพังงา จึงอยากเชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่นเข้าร่วมงานตั้งกล่าวกันให้มากๆ ซึ่งทางสมาคมศิษย์เก่าได้เตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ และเข้าร่วมงานฟรี ไม่มีการขายบัตรหรือขายโต๊ะใดๆทั้งสิ้น

        โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน มีชื่อเดิมว่า โรงเรียนบริรักษ์บำรุง ตั้งอยู่ในที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ในปัจจุบัน และเมื่อ พ.ศ.2471 ได้ย้ายมาปลูกสร้างใหม่ในที่ปัจจุบัน ต่อมานายก้ามงิ้นเชี้ยว ดีบุก ได้ยื่นหนังสือกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานนามโรงเรียนจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และได้ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามโรงเรียนว่า “ดีบุกพังงาวิทยายน” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2472 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ นายก้ามงิ้นเชี้ยว ดีบุก ที่ได้บริจาคเงินสมทบทุนในการปลูกสร้างอาคารเรียนในครั้งนั้นเป็นเงิน จำนวน 13,500 บาท โดยช่วงแรกเปิดสอนในระดับประถมศึกษา 1-4 ต่อมา ในปี พ.ศ.2483 ได้มีการยุบชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาทั้งหมด เปลี่ยนเป็นสอนในระดับมัธยมศึกษา เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข