X

จ.ระยองจัดงานส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อันดามัน

พังงา-ระยองนำผู้ประกอบการจัดงานส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อันดามัน

ระยองจัดงานส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อันดามัน

พังงา-จ.ระยองนำผู้ประกอบการจัดงานส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อันดามัน ที่โรงแรม เดอะลีฟ ออน เดอะ แซนด์ บาย กะตะธานี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับและเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยองเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและเกี่ยวข้อง ของจังหวัดระยองและจังหวัดพังงาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งมีการออกบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการในจังหวัดระยอง กว่า 50 บูธ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดระยอง และฟังการบรรยายพิเศษเรื่องการถอดรหัสอัตลักษณ์จังหวัดพังงาด้วยกระบวนการ 4DNA โดย นายกฤษ ศรีฟ้า ประธานเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เป็นการดำเนินงานตามนโยบายหลักของรัฐ โดยเฉพาะนโยบาย ด้านการเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างระบบเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง สามารถนำรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ ซึ่งนโยบายดังกล่าวฯ ส่งผลให้จังหวัดระยอง จำเป็นที่จะต้องพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ให้มีความยั่งยืน และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ให้เป็นที่แพร่หลายในตลาดภายในประเทศ เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดให้สูงขึ้น ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนกับธุรกิจภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ และเผยแพร่การท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวกับธุรกิจภาคเอกชนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ กิจกรรมในครั้งนี้จัดในจังหวัดพังงาและกระบี่ มีการจัดจำหน่ายแพคเกจการท่องเที่ยวราคาสุดคุ้มจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง อาทิ โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ตัวแทนแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนสินค้าโอทอปขึ้นชื่อของจังหวัดระยอง และกิจกรรมการแสดงบนเวที เล่นเกมส์ แจกรางวัลและอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย รวมทั้ง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อการต่อยอดการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในอนาคต

โพสต์โดย Andaman focus อันดามัน โฟกัส เมื่อ วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2018

ที่โรงแรม เดอะลีฟ ออน เดอะ แซนด์ บาย กะตะธานี  อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  นายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  กล่าวต้อนรับและเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยองเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและเกี่ยวข้อง ของจังหวัดระยองและจังหวัดพังงาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งมีการออกบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการในจังหวัดระยอง กว่า 50 บูธ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดระยอง และฟังการบรรยายพิเศษเรื่องการถอดรหัสอัตลักษณ์จังหวัดพังงาด้วยกระบวนการ 4DNA โดย นายกฤษ  ศรีฟ้า ประธานเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เป็นการดำเนินงานตามนโยบายหลักของรัฐ โดยเฉพาะนโยบาย ด้านการเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างระบบเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง สามารถนำรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ ซึ่งนโยบายดังกล่าวฯ ส่งผลให้จังหวัดระยอง จำเป็นที่จะต้องพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ให้มีความยั่งยืน และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ให้เป็นที่แพร่หลายในตลาดภายในประเทศ เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดให้สูงขึ้น ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนกับธุรกิจภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ และเผยแพร่การท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวกับธุรกิจภาคเอกชนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

กิจกรรมในครั้งนี้จัดในจังหวัดพังงาและกระบี่  มีการจัดจำหน่ายแพคเกจการท่องเที่ยวราคาสุดคุ้มจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง อาทิ โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ตัวแทนแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนสินค้าโอทอปขึ้นชื่อของจังหวัดระยอง และกิจกรรมการแสดงบนเวที เล่นเกมส์ แจกรางวัลและอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย รวมทั้ง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อการต่อยอดการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในอนาคต

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข