X

ประกันสังคมพังงาออกเยี่ยมผู้ป่วยประกันตนในโรงพยาบาล เป็นกำลังใจในวันแรงงานแห่งชาติ

พังงา-ประกันสังคมพังงาออกเยี่ยมผู้ป่วยประกันตนในโรงพยาบาล เป็นกำลังใจในวันแรงงานแห่งชาติ

เวลา 10.00 น วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่โรงพยาบาลพังงา นางมารศรี ใจรังษี ประกันสังคมจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดพังงา นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของเยี่ยมปลอบขวัญให้ผู้ป่วย ที่เป็นผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคม และได้เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาล โดยมี น.ส.มณฑิกา แก้วทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลพังงา ให้การต้อนรับ และพาคณะตรวจเยี่ยมผู้ป่วยตามตึกต่างๆ รวม 10 ราย โดยเจ้าหน้าที่ได้สอบถามอาการเจ็บป่วย พร้อมให้คำแนะนำถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้ประกันตนจะได้รับให้ผู้ป่วยทราบ

นางมารศรี ใจรังสี  กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้จัดโครงการออกเยี่ยมผู้ป่วย ในช่วงวันสำคัญต่างๆเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ประกันตน ให้มีความมั่นใจในการใช้บริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคมมากขึ้น  รวมถึงเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำเท่าเทียมและมีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศ   สำหรับกรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินเองและนำหลักฐานสูติบัตรไปขอเบิกค่าคลอดแบบเหมาจ่ายได้ 13,000 บาท และผู้ประกันตนหญิงยังได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานอีก 50 % ของค่าจ้างเป็นระยะเวลา 90 วัน และหากได้ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร จำนวน 400 บาท จนกว่าบุตรจะมีอายุครบ ๖ ปีบริบูรณ์ ส่วนผู้ประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยอื่น ๆ จะได้รับบริการทางการแพทย์จนสิ้นสุดการรักษา และหากต้องหยุดพักตามคำสั่งแพทย์และหมดสิทธิได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในวันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานแล้ว จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง และไม่เกิน 180 วันต่อปี เว้นแต่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่เกิน 365 วัน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข