อบจ.พังงาเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯจังหวัดพังงา รุ่นที่ 5

พังงา-อบจ.พังงาเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯจังหวัดพังงา รุ่นที่ 5


ที่วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดพังงา รุ่นที่ 5 โดยมี พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายก้องเกียรติ วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เขตอำเภอเมืองพังงา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เด็กและเยาวชนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก


ดร.พงษ์ศักดิ์ เจียรพันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กล่าวว่า โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ผู้ปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติตนตามตารางกิจกรรมและพักค้างคืนที่วัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธบริษัทได้เข้าใจหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และดำรงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนและสืบทอดพระพุทธศาสนา อันเป็นมรดกล้ำค่าขอพุทธศาสนิกชนคนไทย ให้ยั่งยืนมั่นคงสืบไป ซึ่งมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 64 คน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาให้งบประมาณสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น