จิตอาสาชาวพังงากว่า 300 คนรวมพลังเก็บขยะริมถนนเพชรเกษมระยะทางกว่า 14 กิโลเมตร

พังงา-จิตอาสากว่า 300 คนรวมพลังเก็บขยะริมถนนเพชรเกษมกว่า 14 กิโลเมตร

ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา นำจิตอาสาจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนกว่า 300 คน ร่วมกิจกรรม?Big Cleaning Day? โดยร่วมกันเก็บขยะพร้อมปรับภูมิทัศน์ บริเวณสองฝั่งถนนและเกาะของถนนเพชรเกษม ตั้งแต่สามแยกวังหม้อแกง อำเภอเมืองพังงา ถึง ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง รวมระยะทางกว่า 14 กิโลเมตร ซึ่งพบว่ามีขยะประเภทถุงพลาสติก ถุงขนมขบเคี้ยว และขวดน้ำดื่มประเภทต่างๆที่คาดว่า ผู้ที่ใช้เส้นสัญจรไป-มา โยนทิ้งออกจากตัวรถระหว่างเดินทาง


นายมานิต เพียรทอง กล่าวว่า ด้วยในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน การบำเพ็ญกุศล และสาธารณประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประกอบกับตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ต่างๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการ สถานที่สาธารณะ และเส้นทางคมนาคม จึงเป็นสำคัญยิ่ง พร้อมกับเป็นการสนองตอบนโยบายจังหวัดสะอาดของกระทรวงมหาดไทย


สำหรับวันนี้ เป็นโอกาสดีที่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ ได้มาแสดงความสามัคคี และแสดงเจตนารมณ์การดูแลรักษาพื้นที่ท้องถิ่นของตน โดยมาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ทำเส้นทางสายท่องเที่ยวแห่งนี้ให้สวยงาม ผู้คนเดินทางสัญจร นักท่องเที่ยวจะได้เกิดความประทับใจยิ่งขึ้นไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น