X

ห้ามพลาด กลุ่มสปาและธุรกิจเชิงสุขภาพพังงา บุกภูเก็ตจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในห้างดัง 9-12 สิงหาคมนี้

พังงา-ห้ามพลาด กลุ่มสปาและธุรกิจเชิงสุขภาพพังงา บุกภูเก็ตจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในห้างดัง 9-12 สิงหาคมนี้

ที่ลานน้ำพุชั้น 1 Limelight Avenue Phuket  อ.เมืองภูเก็ต นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน “Market Testing Spa Phang-nga Health Business 2019”  ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสปาและธุรกิจเชิงสุขภาพของจังหวัดพังงา จำนวน 30 บูธ แบ่งเป็น บูธ แสดงผลิตภัณฑ์ บูธสาธิตการนวด บูธสินค้าเกี่ยวกับสปา สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ และบูธสินค้าของที่ระลึก ในระหว่างวันที่ 9 -12 สิงหาคม ในพิธีเปิดได้มีการแสดงลิเกฮูลูของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อแสน การเดินแบบโชว์ผลิตภัณฑ์  และมีไฮไลท์ด้วยประธานในพิธีกับแขกผู้มีเกียรติร่วมกันทำลูกประคบสมุนไพรขนาดใหญ่ สร้างสีสันภายในงาน

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ธุรกิจสปาและธุรกิจเชิงสุขภาพ เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มการเติบโตสูง สปาไทยจะมีจุดเด่นในด้านคุณภาพ บุคลากรมีการให้บริการที่เป็นเลิศ แต่อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของธุรกิจสปาส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก ที่ยังขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ได้เท่าที่ควร จึงยังต้องได้รับการส่งเสริม และ พัฒนา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความพร้อมให้สามารถที่จะรองรับตลาดที่จะขยายตัวในอนาคต การประกอบการสปาและธุรกิจเชิงสุขภาพ จึงเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ควรส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพ เพื่อจะได้พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการสปา สถานประกอบการและ ผลิตภัณฑ์สปา

โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพ ให้เกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะดำเนินการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา การจัดงานในครั้งนี้นี้ จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสปาและธุรกิจเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา ออกสู่ตลาดเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มโรงแรม ร้านนวดสปาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และเป็นโอกาสในพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาค ระดับประเทศได้ตามลำดับ อันจะส่งผลในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพังงาต่อไป

นางดวงธิดา จันทร์พุ่ม อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า จังหวัดพังงาได้จัดสรรงบประมาณ ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ดำเนินการโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพ โดยมีคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สปา ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพ ประกอบด้วย  กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย กิจกรรมการสร้างและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ กำหนดศึกษาดูงานสถานประกอบการสปาที่ประสบความสำเร็จ และจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ กำหนดจัดถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สปา จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุก กำหนดจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการสปา โดยมุ่งหวังให้มีการยกระดับของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสปาและธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดพังงา ให้พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ สถานประกอบการ และผลิตภัณฑ์สปา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดี  เพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข