พุทธศาสนิกชนชาวพังงาร่วมหล่อเทียนพรรษา สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2562

พังงา – พุทธศาสนิกชนร่วมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ที่วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสน ในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีพระครูวิสิฐศาสนการ  เจ้าคณะจังหวัดพังงา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และมีข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กล่าวว่า อบจ.พังงา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพังงา ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา จัดงานนี้ขึ้น ในระหว่างวันที่ 9-17 ก.ค. 62 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมตามประเพณีทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  โดยจะมีพิธีหล่อเทียนพรรษา จากนั้นจะมีพิธีสมโภชน์เทียนพรรษา จัดขบวนแห่เทียนพรรษา

ซึ่งได้มีการมอบหมายให้ส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพ และแยกย้ายไปถวายเทียนพรรษาที่วัดหรือสำนักสงฆ์ในอำเภอเมืองพังงา จำนวน 21  แห่ง โดยมุ่งหวังให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจให้ผ่องใส ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น