X

ท่องเที่ยวและกีฬาสุราษฯ ทุ่มงบสร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

    ท่องเที่ยวและกีฬาสุราษฯ ทุ่มงบสร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

ที่ห้องประชุม โครงการชุมชนบ้านน้ำใส อ.ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการสร้างเครือข่าวความร่วมมือเพื่อการยกระดับคุณภาพธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สู่ระดับนานาชาติในพื้นที่เกาะ เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว ด้วยการสร้างอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Life Gard) ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยมีอาสาสมัครจากพื้นที่ต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 120 คน         นายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ เผย จากสถานการการท่องเที่ยวทางน้ำของจังหวัดสุราษฯ ในปัจจุบันพบว่ามีอัตราการขยายตัวเป็นอย่างมากทั้งทางบกและทางน้ำ  เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สู่ระดับนานาชาติในพื้นที่เกาะ ท่องเที่ยวกีฬาจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือและยกระดับของอาสาสมัครในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อลดการสูญเสีย การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร สร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทั้งทางบกและทางน้ำ พร้อมทั้งยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่อเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ซึ่งการจัดสร้างเครือข่ายในครั้งนี้เป็นการร่วมมือของหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น กรมอุทยาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน เจ้าหน้าที่โรงแรม บริษัททัวร์นำเที่ยว ไกด์ทัวร์น้ำ และประชาชน โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 รุ่น จำนวน กว่า 120 คน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข