เด็กม.6 จัดแสดงละครประวัติศาสตร์ไทย “สองวีรสตรี ศรีถลาง”ตอน พาณิชย์นารี ศรีถลาง

พังงา-เด็กม.6 จัดแสดงละครประวัติศาสตร์ไทย “สองวีรสตรี ศรีถลาง”ตอน พาณิชย์นารี ศรีถลาง

ที่หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมืองพังงา นายศิริพัฒ พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดงานวันประวัติศาสตร์ไทย ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า พร้อมด้วยคณะครู – อาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วม และรับชมละครประวัติศาสตร์ไทยเรื่อง “สองวีรสตรี ศรีถลาง”ตอน พาณิชย์นารี ศรีถลาง  ซึ่งใช้นักแสดงกว่า 100 คน

นายพรศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กล่าวว่า การจัดงานวันประวัติศาสตร์ไทย เป็นกิจกรรมสำคัญที่โรงเรียนได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี เนื่องจากทุกวันที่ 21 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ “พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียนฯจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัติและผลงานพระบิดาประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งพระองค์ทรงมีบทบาทในการพัฒนาประเทศให้ได้รับความเจริญก้าวหน้า ทรงพัฒนางานด้านการปกครอง การศึกษา งานด้านสาธารณสุข ทรงริเริ่มก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย และทรงเป็นปฐมเสนาบดี ก่อตั้งโรงพยาบาลในท้องถิ่นทุรกันดาร ก่อตั้งโอสถศาลาหรือสถานีอนามัยในปัจจุบัน ทรงก่อตั้งกรมพยาบาล ซึ่งปัจจุบัน คือ กระทรวงสาธารณสุข

และมีอีกหลายกระทรวง หลายกรม ที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง เช่น กรมศิลปากร ราชบัณฑิตยสภา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอสมุดพระนคร และงานด้านอื่นอีกหลายด้าน เมื่อครั้งที่พระองค์ดำรงตำแหน่ง นายกราชบัณฑิตยสภา ทรงอนุรักษ์และชำระหนังสือสำคัญทางประวัติศาสตร์ และทรงนิพนธ์หนังสือที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้จำนวนมากกว่า 650 เรื่อง ทรงพระปรีชาสามารถและชำนาญงานทางด้านประวัติศาสตร์ พระองค์จึงเป็นบุคคลไทยพระองค์แรก ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2505 และทรงได้รับการถวายพระนามว่า “พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย”

กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มี การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ การตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์และกิจกรรมการแสดงละครเวทีประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง“สองวีรสตรี ศรีถลาง”ตอนพาณิชย์นารี ศรีถลาง ที่แสดงถึงความเป็นวีรสตรีของคุณหญิงจัน คุณหญิงมุก ในเรื่องความมีภาวะผู้นำในการครองเรือน บทบาทภรรยาและมารดา ความรู้ความสามารถในด้านการค้าขายแร่ดีบุก ด้านการปกครองในฐานะภรรยาเจ้าเมืองถลาง และการแสดงออกถึงความกล้าหาญในการนำทัพต่อสู้กับพม่าเมื่อครั้งสงครามเก้าทัพ จากความสามารถดังกล่าว ทำให้ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นท้าวเทพกษัตรีและท้าวศรีสุนทร

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น