X

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช) จับมือ สสส เดินหน้าพัฒนากลไกและแผนการสื่อสารรองรับสังคมผู้สูงอายุ

()

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช) จับมือ สสส จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนากลไกและแผนการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมไทยรองรับสังคมผู้สูงอายุ”

ที่ห้องประชุม เลอ เบล โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช) ร่วมกับ สสส และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนากลไกและแผนการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมไทยรองรับสังคมผู้สูงอายุ” โดยมีผู้แทนเครือข่ายจาก 15 จังหวัด พร้อมด้วยคณะวิทยากร และนักวิชาการ เข้าร่วมเป็นเวลา 2 วัน  ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562

อ.ทัศนีย์ ญาณะ นักวิจัยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มพูนศักยภาพกลไกประสานความร่วมมือด้วยกระบวนการจัดการความรู้เพื่อบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่ทางมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน(มสพช.)และภาคีเครือข่ายทีมนำบูรณาการคุณภาพชีวิต 15 จังหวัด ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ดำเนินโครงการรวมระยะเวลา 24 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2563

กิจกรรมนี้เป็นเวทีพัฒนาศักยภาพทีมนำบูรณาการฯในประเด็นการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ได้ร่วมเรียนรู้หลักคิด ขั้นตอนการสื่อสารเพื่อเป็นพลังหนุนการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ โดยทีมนำได้ประเมินต้นทุนและศักยภาพของกลไกภาคีเครือข่าย เนื้อหาประเด็นสำคัญและช่องทางของการสื่อสารเพื่อสร้างแผนสื่อสารที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่เป็นประเด็นคานงัดของการพัฒนาและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข