จังหวัดพังงา สร้างความรู้ให้เครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพให้คนไร้ที่พึ่งและขอทาน

พังงา – จังหวัดพังงา สร้างความรู้ให้เครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพให้คนไร้ที่พึ่งและขอทาน

ที่ห้องประชุมทองคำ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและขอทาน เพื่อสร้างการประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ อาสาสมัคร ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในสภาวะยากลำบากจากพื้นที่อำเภอเมืองพังงา เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงสาระสำคัญในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 และพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนที่ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557 โดยมีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าอบรมในวันนี้ 1 รุ่น และจะทำการอบรมให้ครบทั้ง 8 อำเภอ จำนวน 8 รุ่นๆละ 200 คน ซึ่งคาดว่าเมื่อสิ้นสุดการอบรบแล้วเครือข่ายทั้งหมดจะนำความรู้ที่ได้นำไปพัฒนาศักยภาพให้คนไร้ที่พึ่งและขอทานต่อไป ซึ่งมีวิทยากรจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครฯ มาบรรยายให้ความรู้

นายกิตติ ทวีทรัพย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลกในหลายแห่ง มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในแต่ละปีจำนวนมาก ปัญหาขอทานจึงไม่ควรเกิดในพื้นที่ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวได้ ดังนั้นจึงต้องบูรณาการแบบประชารัฐให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแล และสร้างกระบวนการความเข้าใจในการทำงานเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่งและขอทานอย่างถูกต้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งกลุ่มคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มขอทาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น