X

อช.อ่าวพังงา เปิดค่ายห้องเรียนธรรมชาติ เกาะละวะใหญ่ ปลูกฝังเยาวชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

พังงา-อช.อ่าวพังงา เปิดค่ายห้องเรียนธรรมชาติ เกาะละวะใหญ่ ปลูกฝังเยาวชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ที่เกาะละวะใหญ่ ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายดำรง สินโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย ห้องเรียนธรรมชาติ เกาะละวะใหญ่ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์ “อ่าวพังงาโมเดล”  อุทยานท่องเที่ยวชุมชน โดยมีคณะครู-นักเรียน โรงเรียนเกาะหมากน้อย ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา เข้าร่วมกว่า 30 คน ในการเข้าค่ายครั้งนี้ ทุกคนจะต้องผ่านกิจกรรมการเรียนรู้รวม 3 ฐานการเรียน ประกอบด้วยฐานทรัพยากรป่าบก  ฐานทรัพยากรทางทะเล และฐานการดำรงชีพในป่า ซึ่งกิจกรรมนี้จะปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เห็นความสำคัญและหวงแหน ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นฐานสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นที่จะต้องปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้หวงแหนดูแลรักษาทรัพยากรในบ้านตัวเองเพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเห็นความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นตน รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายด้านอนุรักษ์ในระดับเยาวชนและชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ทางอุทยานฯได้จัดสร้าง “ห้องเรียนธรรมชาติ” บนเกาะละวะใหญ่ขึ้น ภายใต้ยุทธศาสตร์ “อ่าวพังงาโมเดล”  อุทยานท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน ซึ่งที่ผ่านมา มีคณะครู-นักเรียน ทั้งในพื้นที่รอบเขตอุทยาน และนอกพื้นที่ ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข