อธิบดีกรมที่ดินนำคณะลงเกาะยาวติดตามการเตรียมความพร้อมของที่ดินอำเภอเกาะยาวในการปฎิบัติงานตาม​ พรบ.การทำสัญญาขายฝากที่ดิน เล็งตั้งที่ดิน ส่วนแยกเกาะยาว

พังงา-อธิบดีกรมที่ดินนำคณะลงเกาะยาวติดตามการเตรียมความพร้อมของที่ดินอำเภอเกาะยาวในการปฎิบัติงานตาม​ พรบ.การทำสัญญาขายฝากที่ดิน เล็งตั้งที่ดิน ส่วนแยกเกาะยาว

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่อำเภอเกาะยาว จ.พังงา  นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา  นายสุนทร วัฒนา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน และคณะ ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของที่ดินอำเภอเกาะยาวในการปฎิงานตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ….. โดยทางกรมที่ดินจะมีการพิจารณาจัดตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาเกาะยาว หรือส่วนแยกเกาะยาว หรือแนวทางอื่นๆตามความเหมาะสมเพื่อเป็นอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนอำเภอเกาะยาวในการทำธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกีบที่ดิน

นายประยูร รัตนเสนีย์ เปิดเผยว่า ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชน ในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ……… ผ่านความเห็นชอบในวาระที่ 3 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ไปแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างรอขั้นตอนการประกาศให้มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะทำให้การทำธุรกรรมทั้งหมดต้องไปทำที่สำนักงานที่ดินจังหวัด โดยกรมที่ดินเตรียมตั้งเป็นสำนักงานที่ดินส่วนแยกเกาะยาว โดยจะเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ และงบประมาณ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอำเภอเกาะยาว

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น