รองผู้ว่าพังงา มอบแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้เด็กมอแกนพร้อมเปิดเรียนวันแรก หลังไฟไหม้หมู่บ้าน

พังงา-มอบแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้เด็กมอแกนพร้อมเปิดเรียนวันแรกหลังไฟไหม้หมู่บ้าน

วันที่15ก.พ.62   นายพงษ์ศักดิ์   คารวานนท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นางบุษบา ณะแก้วผอ.กศน.พังงาและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบหนังสือแบบเรียนอุปกรณ์การเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกนที่ประสบอัคคีภัยบนหมู่เกาะบริเวณอ่าวบอนใหญ่เกาะสุรินทร์ใต้หมู่4ต.เกาะพระทองอ.คุระบุรีจ.พังงาทั้งในระดับปฐมวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นภายหลังที่เกิดเหตุอัคคีภัยต้องใช้อาคารเรียนเป็นที่พักชั่วคราวและได้หยุดการเรียนการสอนไปเป็นการชั่วคราว

นางบุษบา ณะแก้ว  กล่าวว่าศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกนได้เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2561มีนักเรียนในระดับปฐมวัย40คนระดับประถมศึกษา21คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น15คนรวม76คนมีครู3คนโดยสำนักงานกศน.จังหวัดพังงาและกศน.อ.คุระบุรีจะได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเตรียมฝึกทักษะทางด้านภาษาไทยเช่นการคัดลายมือการอ่านเล่าเรื่องการเล่านิทานการเขียนเรียงความและทักษะด้านอาชีพเช่นงานประดิษฐ์และงานคหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันทักษะในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในวันที่27-28มีนาคม62 ที่ สถาบันกศน.ภาคเหนือ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น