อบจ.พังงาจัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

พังงา- อบจ.พังงาจัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ที่ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา นายสมคิด แซ่อ๋อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.พังงา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน จาก 27 โรงเรียนเข้าร่วมกว่า 300 คน

ดร.พงษ์ศักดิ์ เจียรพันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กล่าวโครงการนี้ อบจ.พังงา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยม อุดมการณ์ ความจงรักภักดี ปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และสร้างจิตสำนึกในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต มรดกทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นตนเอง และควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสานต่อไป

โดยจัดการประกวดแข่งขันโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ การประกวดร้องเพลงปลุกใจ เกี่ยวกับการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การประกวดวาดภาพระบายสี วาดภาพเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการประกวดเขียนเรียงความ  เกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  ส่วนโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ได้จัดการประกวดแข่งขันในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ประเภท ได้แก่ การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน  การประกวดการแสดงพื้นบ้าน  และการประกวดกล่าวสุนทรพจน์

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น