X

ชาวพุทธพังงาจำนวนมากร่วมประเพณีเวียนเทียนวันวิสาขบูชาที่วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง

พังงา-ชาวพุทธพังงาจำนวนมากร่วมประเพณีเวียนเทียนวันวิสาขบูชาที่วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง

เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ที่วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง นายศิริพงศ์ ญาณไพศาล ปลัดอำเภอเมืองพังงา รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองพังงา เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 โดยมีพระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดประโยธี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยพระเทพปัญญาโมลี ได้อ่านพระคติธรรมที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้พุทธศาสนิกชนเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2567 จากนั้นได้นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือเดือนเวสาขะ พระจันทร์เสวยวิสาขฤกษ์ ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะนั่นเอง

สำหรับหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชา คือ “อริยสัจ 4” เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบวิธีการดับทุกข์ โดยมีความหมายว่า ความจริงอันประเสริฐ หรือความจริงที่ทำให้ผู้เข้าถึงเป็นอริยะ มีอยู่ 4 ข้อ ได้แก่ทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก (ทุกข์ขั้นพื้นฐาน คือ การเกิด การแก่ และการตาย) สมุทัย เหตุแห่งการเกิดทุกข์ “ตัณหา” และ “กิเลส” นิโรธ การดับทุกข์มรรค หนทางสู่ความดับทุกข์ 8 ประการ (ความเห็นชอบ ดำริชอบ วาจาชอบ กระทำชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งจิตมั่นชอบ)

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข