X

ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ลงพื้นที่โคกกลอยแก้ปัญหาการบุกรุกชายหาดและปล่อยน้ำเสียลงทะเล

พังงา-ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ลงพื้นที่โคกกลอยแก้ปัญหาการบุกรุกชายหาดและปล่อยน้ำเสียลงทะเล

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่จังหวัดพังงา นำโดย พ.ต.อ.ประเทือง ศรีละมนตรี ผู้กำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา เป็นหัวหน้าคณะ ร่วมกับปกครองจังหวัดพังงา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา สำนักงานประมงจังหวัดพังงา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง อบต.โคกกลอย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และราษฎรผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทยชายหาด ผู้ปลูกสร้างที่พักอาศัยในพื้นที่สาธารณะชายหาด และผู้ประกอบการเพาะพันธุ์กุ้ง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการตั้งซุ้มนวดแผนไทยและการปลูกสร้างที่พักอาศัยของกลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่สาธารณะชายหาด และกรณีปัญหาฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งใช้เครื่องสูบน้ำทะเลขึ้นมาใช้และการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ทะเล ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านหานบัว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

สรุปแนวทางการพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ดังนี้ 1. กรณีการตั้งซุ้มนวดแผนไทย จำนวน 3 ซุ้ม กำหนดให้รื้อถอนภายใน 1 เดือน 2. กรณีการปลูกสร้างที่พักอาศัยของกลุ่มประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 5 จำนวน 14 ราย และพื้นที่หมู่ที่ 6 จำนวน 32 ราย กำหนดให้รื้อถอนภายใน 2 เดือน สำหรับเพิงชั่วคราวเพื่อเก็บอุปกรณ์การทำประมงให้มีได้เท่าที่จำเป็นในฤดูการทำประมง นอกฤดูการทำประมงให้รื้อออกทั้งหมด 3. กรณีปัญหาน้ำมันจากเครื่องสูบน้ำปนเปื้อนลงทะเลให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนเป็นเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า และขอให้สำนักงานประมงจังหวัดพังงาและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สำรวจข้อมูลฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งในพื้นที่ แล้วส่งข้อมูลให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบน้ำทิ้งจากฟาร์มว่าเกินค่ามาตรฐานหรือไม่

หลังการประชุมได้เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วมกันบริเวณชายหาดนาใต้ พื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลอย เพื่อตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงของประเด็นปัญหาทั้ง 3 กรณี อีกทั้งได้ตรวจพบโรงแรมหรูแห่งหนึ่งตั้งร่ม เตียงชายหาด และจัดสถานที่สำหรับงานแต่งงานในพื้นที่สาธารณะชายหาด ชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ จึงแจ้งให้รื้อถอนร่ม เตียงชายหาดออกภายใน 3 วัน และห้ามไม่ให้จัดงานแต่งงานในพื้นที่สาธารณะชายหาดอีกอย่างเด็ดขาด โดยชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ จะรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเพื่อพิจารณาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข