X

สำนักงานสถิติจังหวัดพังงาจับมือสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เดินหน้าโครงการสำมะโนการเกษตรประจำปี 2566

พังงา-สำนักงานสถิติจังหวัดพังงาจับมือสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เดินหน้าโครงการสำมะโนการเกษตรประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นส.ประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา จัดอบรม “มาดีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน”  (อกม.) จัดเก็บข้อมูลสำมะโนการเกษตร  ประจำปี 2566 ที่ศูนย์อบรมทุกอำเภอ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจผู้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานแจงนับ ที่จะทำหน้าที่ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการเกษตรในทุกอำเภอ ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2566 โดยดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 48 ตำบล 8 อำเภอ ของจังหวัดพังงา โดยได้รับเกียรติจาก นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา และเกษตรอำเภอในพื้นที่เข้าร่วม

สถิติจังหวัดพังงา กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการสำมะโนการเกษตรในครั้งนี้ มีระยะเวลาการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 การทำสำมะโนการเกษตรเป็นกระบวนการทางสถิติในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และนำเสนอผลเพื่อให้เกิดข้อมูลสถิติการเกษตรที่ทันสมัย โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในทุกภาคส่วน และยังเป็นฐานข้อมูลผู้ถือครองพื้นที่การเกษตรทั้งผู้ที่อยู่ในและนอกระบบทะเบียนการเกษตรโดยสามารถใช้ข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดข้อมูลการเกษตรระดับพื้นที่ย่อยไปจนถึงระดับประเทศเพื่อใช้ในการบริหารและกำหนดนโยบายเพื่อเกษตรกรและประชาชนในภาคเกษตร

นอกจากนี้ การทำสำมะโนการเกษตรทำให้มีข้อมูลในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง การเกษตร การพัฒนาภาคการเกษตร รวมถึงประชากรภาคการเกษตรของประเทศ และข้อมูลการทำสำมะโนการเกษตรสามารถใช้เป็นกรอบตัวอย่าง (Sampling Flame) สำหรับการสำรวจด้านการทำเกษตรและเป็นช่องทางในการสะท้อนปัญหาที่สามารถเก็บข้อมูลความต้องการหรือข้อร้องเรียนของเกษตรกรได้อีกด้วย

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข