หอการค้าพังงาเข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36  “85 ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน”

พังงา-หอการค้าพังงาเข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36  “85 ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน”

ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ รัตนรังษิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา นำคณะกรรมการหอการค้า กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) และเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดพังงา เข้าร่วมการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36 “85 ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน”โดยมีนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีสมาชิกหอการค้าจากทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”ซึ่งภาครัฐได้ขอความร่วมมือหอการค้าไทย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากกับหน่วยงานราชการและท้องถิ่น ตั้งแต่การขับเคลื่อนแผนระดับประเทศ จังหวัด อำเภอ และหมู่บ้าน เพื่อผลักดันไทยให้เป็นแผ่นดินทอง

นายสมเกียรติ รัตนรังษิวัฒน์ กล่าวว่า ในการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน- 2 ธันวาคม 2561 สมาชิกหอการค้าทั่วประเทศ ซึ่งมีเครือข่ายมากกว่า 100,000 บริษัท พร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ทั้งการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ การสร้างรายได้แก่ชุมชน การสร้างความเข็มแข็งผู้ประกอบการ   เอสเอ็มอี การพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อย และแรงงานทั่วไป ให้มีศักยภาพรองรับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม และภาคบริการ เป็นต้น โดยในส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนนั้น ทางหอการค้าเองก็มีโครงการจำนวนมากในการเข้าไปสร้างรายได้แก่ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นโครงการ 1หอการค้า 1สหกรณ์ โครงการ 1ไร่ 1แสน ซึ่งค่อนข้างประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ก็จะมีโครงการความร่วมมืออื่นเพิ่มขึ้นอีกมาก” นอกจากนี้ในปีหน้าประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียน ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค จะมีการประชุมระดับอาเซียนในไทยไม่ต่ำกว่า 180 ครั้ง ดังนั้น ภาครัฐและเอกชนจะต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

ในปีนี้หอการค้าไทยจึงได้จัดให้มีการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศใน หัวข้อ “85 ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน” สำหรับ ไทยเท่ คือความภูมิใจและกล้าที่จะนำวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยที่ดีงาม มาผนวกกับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สร้างเป็นสินค้าและบริการที่แตกต่าง มีมูลค่าเพิ่ม ให้กับเศรษฐกิจในพื้นที่แต่ละจังหวัด ไทยเท่าเทียม คือ การสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ สร้างรายได้  กระจายรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำ โดยกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม เติมเต็มองค์ความรู้และประสบการณ์ และสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ และ ไทยยั่งยืน เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่การพัฒนาสังคม หอการค้าไทยและภาคีเครือข่ายยังร่วมกันส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ในการดำเนินธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น