X

พังงาเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS)แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในเรือประมงทะเล

พังงา-เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS)แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในเรือประมงทะเล


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) จังหวัดพังงา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมงทะเล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายบุญชู แพใหญ่ นายกสมาคมเรือประมงจังหวัดพังงา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ ประมงจังหวัดพังงา กล่าวว่า ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง เป็นหน่วยงานหลัก โดยร่วมกับ กรมการปกครอง กรมการจัดหางาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) บริการจดทะเบียนนายจ้างและจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในเรือ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมงทะเลในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 สำหรับจังหวัดพังงาได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) ที่ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 1 โดยให้เปิดบริการตั้งแต่ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการของศูนย์ฯนั้น มีการรับจดทะเบียนนายจ้าง บริการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ และรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว โดยสำนักงานประมงจังหวัดพังงา ให้บริการออกบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว (ออกบัตรชมพู) โดยที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา และศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8 สาขาพังงา  บริการตรวจสอบสัญญาจ้าง โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา บริการตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา และที่ผ่านมาสำนักงานประมงจังหวัดพังงาได้รับลงทะเบียนนายจ้างแล้ว จำนวน  27  ราย มีความต้องการแรงงาน 730 ราย

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข