X

ชาวพังงาเตรียมเฮ ถนนตัดใหม่ 4 เลนสู่หาดนาใต้ของกรม ทช. คืบหน้าคาดจะได้ใช้ต้นปี 66 ช่วยแก้รถติดเขตเมือง หนุนเศรษฐกิจ รองรับการขยายตัวชุมชนเมือง

พังงา-ชาวพังงาเตรียมเฮ ถนนตัดใหม่ 4 เลนสู่หาดนาใต้ของกรม ทช. คืบหน้าคาดจะได้ใช้ต้นปี 66 ช่วยแก้รถติดเขตเมือง หนุนเศรษฐกิจ รองรับการขยายตัวชุมชนเมืองในอนาคตและสนับสนุนการท่องเที่ยวหลังวิกฤติ Covid-19

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แขวงทางหลวงชนบทพังงา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย ข9, ค3 ผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย-ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นแนวถนนตัดใหม่เชื่อมต่อจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4303 (สายบายพาสตลาดโคกกลอย)เชื่อมไปยังถนนทางหลวงชนบท พง.3006 (เส้นเลียบชายทะเลหาดนาใต้ )ขนาด4ช่องจราจร ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร โดยมีผู้ควบคุมงาน กรมทางหลวงชนบท ประจำโครงการรายงานความคืบหน้า ล่าสุดมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า  44% เร็วกว่าแผน 8% ในส่วนของปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการเวนคืนที่ดินในแนวการก่อสร้างนั้น ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของกรรมสิทธิ์และความช่วยเหลือจากจังหวัดพังงาในการประสานงานในแปลงที่มีปัญหาทำให้แขวงทางหลวงชนบทพังงาสามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับโครงการก่อสร้างได้ทั้งหมดในปัจจุบัน ทำให้สามารถเปิดพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างได้ทั้งหมด โดยรวมมีผลงานมากกว่าแผนที่วางไว้ สะพานและระบบระบายน้ำข้ามแนวคลองและลำห้วยในแนวการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นลำดับสามารถเชื่อมต่อการขนส่งวัสดุและก่อสร้างคันทางได้ต่อเนื่อง ตลอดแนวปัจจุบันผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างแล้วเสร็จไปเกือบตลอดแนวเส้นทางคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดให้ใช้ได้ในส่วนที่เสร็จสมบูรณ์บางช่วงในช่วงต้นปี 2566 นี้

โดยรายละเอียดเส้นทางมีระยะทางรวม 4.229 กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 2.5 เมตร และทางจักรยานแยกจากผิวจราจรให้เกิดความปลอดภัยกว้าง 1.5 เมตร บนระดับเดียวกับทางเท้าซึ่งด้านล่างเป็นระบบท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรับน้ำจากผิวจราจรและชุมชนในอนาคต พร้อมก่อสร้างสะพาน 2 แห่ง งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 7 แห่ง เส้นทางนี้ออกแบบให้มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืน แบ่งแยกทิศการจราจรด้วย คอนกรีตแบริเออร์หุ้มยาง ติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรเต็มรูปแบบ เพื่อเน้นความสะดวกและปลอดภัยหลังเปิดใช้งานโครงการใช้เงินงบประมาณก่อสร้าง 282 ล้านบาท เมื่อไกล้แล้วเสร็จจะขอให้จังหวัดพังงารวบรวมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อกำหนดชื่อถนนสายนี้

นอกจากโครงการก่อสร้างเส้นทางใหม่แบบนี้ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมได้เล็งเห็นว่าจังหวัดพังงาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ที่มีแนวโน้มการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่ง อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว รองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง พัฒนาการคมนาคมขนส่งให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น จึงยังมีอีกหลายโครงการที่อยู่ในขั้นการศึกษา สำรวจ ออกแบบ อยู่ในแผนงานอนาคตอย่างต่อเนื่อง

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข