X

รมต.เฉลิมชัย เปิดหัวงานอ่างเก็บน้ำแห่งแรกของจังหวัดพังงา แก้ปัญหาภัยแล้ง บรรเทาปัญหาอุทกภัย และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

พังงา-รมต.เฉลิมชัย เปิดหัวงานอ่างเก็บน้ำแห่งแรกของจังหวัดพังงา แก้ปัญหาภัยแล้ง บรรเทาปัญหาอุทกภัย และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมพบปะเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นประธานในพิธีเปิดหัวงานอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ เป็นอ่างเก็บน้ำแห่งแรกของจังหวัดพังงา ตั้งอยู่ที่ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา โดยกรมชลประทานมีแผนในการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2565 -2568 วงเงิน 550 ล้านบาท หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝน ระยะฝนทิ้งช่วง และการปลูกพืชไร่ในฤดูแล้งของฝายคลองลําไตรมาส ซึ่งมีพื้นที่รับประโยชน์เดิม 5,000 ไร่ และสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโชน์ได้อีก 1,350 ไร่ รวมพื้นที่รับประโยชน์ 6,350 ไร่ อีกทั้งยังใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคและด้านการเกษตรในท้องที่อําเภอทับปุดและพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดพังงา บรรเทาปัญหาอุทกภัยในขอบเขตพื้นที่โครงการ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจให้กับราษฎรและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ได้เร่งรัดให้จ่ายเงินค่าชดเชยที่ดินและผลอาสินของโครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาส ครั้งที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 นี้

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานมีแผนการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา ได้มีการขอสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ 1. การปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ และสายแยกขวาฝายคลองทับยาว (ปี 2566) 2. ฝายบ้านกะปง (ปี 2567) 3. ฝายบ้านปากพู่ อ.กะปง (ปี 2567) 4. อาคารบังคับน้ำบ้านโตนดินใน อ.ตะกั่วทุ่ง (ปี 2567) 5. อาคารบังคับน้ำคลองน้ำจืด อ.เกาะยาว (ปี 2567) 6. อ่างเก็บน้ำบ้านหินกอง อ.เกาะยาว (ปี 2568 – 2569) และ 7. อ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ อ.ท้ายเหมือง (ปี 2567 – 2570)

สำหรับการพบปะพี่น้องเกษตรกรในวันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 100,000 ตัว ให้กับตัวแทนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตอำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอเมืองพังงา จำนวน 50 ราย รายละ 2,000 ตัว มอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว และพันธุ์ปลาสุลต่าน จำนวน 100,000 ตัว ให้กับตัวแทนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตอำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอเมืองพังงา จำนวน 50 ราย รายละ 4,000 ตัว มอบพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 60,000 ตัว เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กับผู้นำชุมชนอำเภอเมืองพังงา ผู้นำชุมชนอำเภอตะกั่วทุ่ง และผู้นำชุมชนอำเภอท้ายเหมือง รวม 6 ชุมชน มอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว และพันธุ์ปลาสุลต่าน ขนาด 3 – 5 เซนติเมตร จำนวน 100,000 ตัว เพื่อนำไปปล่อยให้กับผู้นำชุมชนอำเภอเมืองพังงา ผู้นำชุมชนอำเภอตะกั่วทุ่ง ผู้นำชุมชนอำเภอท้ายเหมือง ผู้นำชุมชนอำเภอทับปุด และผู้นำชุมชนอำเภอเกาะยาว รวมจำนวน 9 ชุมชน มอบต้นกระท่อมและต้นมัลเบอร์รี่ให้กับตัวแทนเกษตรกร มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จำนวน 24 ราย มอบเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (จำนวน 60 ชุด) ให้กับผู้แทนกลุ่มเกษตรกร จำนวน 4 ราย และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย พันธ์ปลากระพงทอง พันธุ์ปูทะเล (ปูดำ) พันธุ์ปูม้า และพันธุ์หอยชักตีน ลงสู่คลองพังงา

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข