X

ธกส.เปิดศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดีสวนลุงวุฒิคุระบุรี

พังงา-จัดว่าเด็ดเปิดศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดีในสวนปาล์มน้ำมัน สร้างรายได้เพิ่มลดรายจ่ายให้เกษตรกร พิธีเปิดมีฮา

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่สวนลุงวุฒิฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดี หมู่ 2 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา นายณรงค์ หนูเนียม นายอำเภอคุระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนลุงวุฒิ  ซึ่งได้รับเลือกจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ให้จัดทำ  “โครงการต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน” โดยในพิธีเปิดได้มีการนวัตกรรมเปิดป้ายแบบไร้สายด้วยการใช้กดปุ่มผ่านแอปบนมือถือ ซึ่งได้เปิดป้ายพร้อมกับหมุนเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟไปด้วย ทำให้ได้รับความสนใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมในพิธีเป็นอย่างมาก ทางนายอำเภอได้ชื่นชมว่าเป็นวิธีการที่ดีลดการสัมผัสปลอดภัยจากโควิด และจู่ๆก็มีเสียงพลุดังขึ้นต่อเนื่องหลายนัด เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าพลุพิธีเปิดรีเลย์นานไปหรือเปล่าทำไมถึงเพิ่งดัง นายอำเภอก็หัวเราะแล้วตอบว่าพลุมันรอช่วงจังหวะเวลา เรียกว่าเป็นไปตามขั้นตอน สร้างเสียงฮาให้กับทุกคนที่ร่วมงาน จากนั้นก็ได้เดินเยี่ยมชมภายในสวน ที่มีทั้ง สวนปาล์มน้ำมัน กาแฟ โกโก้ การเลี้ยงปลาในบ่อเมทัลชีท ผลไม้ออร์แกนิกหลากหลายชนิด และที่สำคัญคือการเลี้ยงไก่ไข่ระบบเปิดอารมณ์ดีในสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ดีกว่าการปลูกปาล์มน้ำมันเพียงอย่างเดียวหลายเท่าตัว

นายมานพ  จินาไหม  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน เปิดเผยว่า  ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน ได้คัดเลือกสวนลุงวุฒิฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดี ให้จัดทำ  “โครงการต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน”  เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ครบวงจรทั้งการผลิต รวบรวม แปรรูป และการตลาด ส่งเสริมและพัฒนาสร้างเป็นหัวขบวนให้กับเกษตรกรและเครือข่าย ในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงธุรกิจกับเกษตรกรรายย่อยเพื่อให้เกิดรายได้ทั้งระบบ และยังเป็นเครือข่ายในการเชื่อมโยงกิจกรรม โครงการต่างๆของธนาคารที่เกี่ยวข้อง เช่น การเป็นวิทยากรให้ความรู้ การเป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรในโครงการของธนาคาร การเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ฯลฯ สวนแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานที่สามารถนำไปปรับใช้เป็นต้นแบบได้

ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้มีแผนพัฒนาบุคลากร  มีการฝึกทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ การใช้งานสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการตลาด แผนพัฒนาอาคารสถานที่และอุปกรณ์ มีการปรับปรุงอาคารเพื่อให้มีความพร้อมรองรับผู้เข้าอบรม จัดซื้ออุปกรณ์ประจำศูนย์เรียนรู้ เพื่อใช้ในการอบรมให้ความรู้แก่เข้ารับการอบรม กิจกรรมพัฒนาฐานเรียนรู้ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดทำแปลงสาธิต เพื่อรองรับการศึกษาดูงานผู้สนใจจากภายในและภายนอกชุมชน แผนส่งเสริมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการผลิต ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม และด้านการตลาด มุ่งหวังให้สมาชิกปรับวิธีคิด ปรับวิธีการผลิตตามแนวทางเกษตรผสมผสาน กระบวนการผลิตตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) รวมทั้งการวิเคราะห์คุณภาพผลผลิต และการแปรรูป เป็นต้น  ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว จะทำให้เกษตรกรมีการปรับ เปลี่ยน พัฒนาระบบการเกษตร โดยใช้ตลาดนำ ผ่านการประยุกต์ใช้หลักวิชาการ เพื่อการตลาดที่มั่นคง ส่งผลให้มีรายได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข