X

วษท.พังงารับธงเป็นเจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการ อกท. ระดับภาคใต้ปี 2565

พังงา-วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงารับธงเป็นเจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ระดับภาคใต้ปี2565

ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี  ผศ.ตรีพล เจาะจิตร นายกสภาสถาบันอาชีวเกษตรภาคใต้ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคต (อกท.)แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 42 โดยมีคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา หน่วย อกท.จากสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรในภาคใต้เข้าร่วม15 หน่วย ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการสัมมนาผลงานทางวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ฯ และการจัดนิทรรศการทางการเกษตร ในระหว่างวันที่ 18-21 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

ในการนี้ทางนายสุพชัย อัมภา ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้รับธงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคต (อกท.) แห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2565 โดยผู้อำนวยการได้เป่าเมาท์ออร์แกนและร้องเพลงแสดงโชว์ชุดคาวบอย 1 ชุด และการแสดงโชว์ชุด สุขจริงสุขจังที่พังงาของนักศึกษาอีก 1 ชุด พร้อมประกาศความพร้อมของการจัดงานในครั้งต่อไปที่จังหวัดพังงา

ผศ.ตรีพล เจาะจิตร นายกสภาสถาบันอาชีวเกษตรภาคใต้ กล่าวว่า อาชีวะเกษตรอาชีวเกษตรหมายถึงนักศึกษามาเรียนเพื่อสร้างอาชีพเกษตรก็คือการเป็นเกษตรกร องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยเป็นการฝึกกิจกรรมในด้านทางการเกษตรเพื่อเตรียมตัวที่จะเป็นเกษตรกรในอนาคต เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องอย่าให้ขาด จึงต้องมีกิจกรรมสร้างทักษะของเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยหรือของ อกท. จากนั้นเราต้องให้นักศึกษาไปทำฟาร์มนักศึกษา ให้นักศึกษาได้เรียนด้วย ได้ทำงานด้วย ได้เงินด้วย ได้วุฒิบัตรด้วย นักศึกษาเขาจะได้รู้ว่าผลิตได้ขายเป็นยังไง เมื่อจบไปเขาก็เป็นเกษตรกรได้เลยและเป็นเกษตรที่มีคุณภาพเป็น Smart Farmer สมกับคำว่าอาชีวเกษตรสร้างชาติต่อไป

นายสุพชัย อัมภา ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เปิดเผยว่า การประชุมทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก เชิดชูเกียรติสมาชิกหน่วยอกท. ศิษย์เก่า และผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท. เผยแพร่ผลงานกิจกรรมของสมาชิกและหน่วยอกท. และอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากหน่วยต่าง ๆ ได้แสดงออกและนำเสนอผลงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์

ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 43 ประจำปี 2565 ในช่วงปลายปี 2565 โดยจะมีกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การนำเสนอผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วยงาน อกท. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ กิจกรรมนันทนาการการแสดง  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างกลเกษตร การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างศิลปเกษตร การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาบริหารธุรกิจ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพื้นฐาน รวมทั้งการขายผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรหลากหลายชนิดมากมายจากทุกจังหวัดของภาคใต้

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข