X

ผลไม้ของเทวดา มังคุดทิพย์พังงาออกสู่ตลาดแล้ว เกษตรกรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

พังงา-ผลไม้ของเทวดา มังคุดทิพย์พังงาออกสู่ตลาดแล้ว เกษตรกรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
ที่สวนภรณ์ฤทธิ์ หมู่ 2 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา นายปิยะ จอมทอง เกษตรอำเภอคุระบุรี และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา นำสื่อมวลชนเข้าชมสวนภรณ์ฤทธิ์ ของคุณอาภรณ์ เปรียบปาน ซึ่งเป็นเกษตรกรหนึ่งในจำนวน 30 รายของกลุ่มผู้ปลูกมังคุดทิพย์พังงาตำบลบางวัน โดยมีนางสาวสุริยาภรณ์ ฟูสันติ ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม เข้าร่วม นำชมการเก็บผลและการคัดแยกก่อนส่งสู่ตลาดผู้บริโภค สำหรับมังคุดทิพย์พังงาเป็นผลไม้อัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา ผิวสีน้ำตาลอมแดง รสชาติหวานอมเปรี้ยว เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งคนไทยและต่างชาติ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เคยได้ชิมแล้วติดใจในรสชาติ จึงตั้งชื่อมังคุดที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดพังงาว่า “ทิพย์พังงา” หมายถึง ผลไม้ที่เป็นของเทวดา มีรสเลิศจากจังหวัดพังงา นับเป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของพังงาอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดพังงา
นางสาวสุริยาภรณ์ ฟูสันติ ประธานกลุ่มฯ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มเกิดจากการที่เกษตรกรมีปัญหาเหมือนกัน คือ เดิมทำเกษตรแบบต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างคนต่างขาย ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่มีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดและถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง จึงเกิดการรวมตัวกันเพื่อเพิ่มพูนพัฒนาทักษะ และมีอำนาจต่อรองมากขึ้น ทั้งการซื้อวัสดุที่ถูกลง และขายได้ราคาที่สูงขึ้นและมีตลาดที่กว้างขึ้น รวมถึงชุมชนเองก็มีความเข้มแข็งขึ้น โดยในฤดูกาลนี้กลุ่มแปลงใหญ่ดำเนินงานด้านการตลาด เน้นขายมังคุดผลสดแบบสายเลือดซึ่งกำลังเริ่มสุกทำให้สามารถเก็บไว้ได้หลายวัน ใช้กลยุทธ์การจัดประมูลราคา ซึ่งเป็นการคัดสรรมังคุดตามระดับชั้นคุณภาพ ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาล สามารถขายมังคุดเกรดเอให้พ่อค้าคนกลางได้ในราคา 40-60 บาท
นายปิยะ จอมทอง เกษตรอำเภอคุระบุรี กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้เข้ามาสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็น แปลงใหญ่มังคุดตำบลบางวันพัฒนา ซึ่งได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตมังคุดที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยปัจจุบันกลุ่มผู้ปลูกมังคุดตำบลบางวันมีสมาชิกกลุ่ม 30 ราย พื้นที่ผลิต 323 ไร่ ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ การจัดการแปลง รวบรวม คัดแยก การตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นการคัดมังคุดคุณภาพ เพื่อเปิดประมูลราคา ทำให้จำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น รวมถึงการดูแลการต่อยอดด้านผลิตภัณฑ์งานแปรรูปมังคุด

สำหรับมังคุดทิพย์พังงามีพื้นที่ปลูกรวมทั้งจังหวัดกว่า 13,300 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตรวมทั้งจังหวัดในปีนี้ จำนวน 7,228 ตัน ด้านการตลาดมีพ่อค้าในพื้นที่ตั้งจุดรับซื้อ ราคาอยู่ที่ประมาณ 20 – 60 บาทต่อกิโลกรัม และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้เกษตรกรได้ใช้ช่องทางขายตลาดออนไลน์มากขึ้น

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข