ผู้ว่าพังงาประกาศล็อกดาวน์แพปลาคุระบุรีพร้อมเรียกเรือประมงกลับเข้าฝั่ง หลังพบผู้ป่วยใหม่ 4 ราย

พังงา-ด่วน…พบผู้ป่วยคลัสเตอร์ใหม่ 4 รายในแพปลาคุระบุรี สัมผัสไต๋เรือเป็นผู้ป่วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ว่าประกาศล็อกดาวน์พร้อมเรียกเรือประมงกลับเข้าฝั่ง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง)  รายงานสถานการณ์ว่าหลังจากไม่พบผู้ป่วยรายใหม่มา 10 วันต่อเนื่องในวันนี้ได้กลับมาพบผู้ป่วยใหม่จำนวน 4 ราย อยู่ในเขตอำเภอคุระบุรี จ.พังงา ทำให้ล่าสุดมียอดผู้ป่วยสะสมรวม 73 ราย รักษาหายแล้ว 66 รายกำลังรักษา 6 ราย เสียชีวิต 1ราย โดยผู้ป่วย 3 รายเป็นผู้หญิงอาชีพรับจ้างทำงานอยู่ในแพปลา มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันเป็นไต๋เรือจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนอีก 1 รายเป็นสามีของผู้ป่วยรายหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตะกั่วป่า

นพ.วิเศษ กำลัง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เปิดเผยว่าผู้ป่วยคลัสเตอร์แพปลาคุระบุรี มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งประกอบอาชีพเป็นไต๋เรือประมงออกหาปลาจากจังหวัดระนองพร้อมด้วยลูกเรือต่างด้าวจำนวน 3 ราย มาขึ้นฝั่งขายปลาที่แพปลาคุระบุรีในวันที่ 28 พฤษภาคม ติดต่องานในสำนักงานแพปลาแล้วนอนในเรือ วันที่ 29 พฤษภาคมติดต่องานพร้อมลงน้ำแข็งในเรือเตรียมออกเรือไปหาปลานอนในเรือ จากนั้นวันที่30พฤษภาคมออกเรือไปหาปลา วันที่ 31 พฤษภาคมเริ่มมีอาการป่วย ไอ เหนื่อย หอบ วันที่ 4 มิถุนายนนำเรือกลับเข้าฝั่งที่แพปลาคุระบุรี แล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์วันที่ 5 มิถุนายน เดินทางกลับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยรถโดยสารประจำทาง วันที่ 8 ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบางสะพานน้อย สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ลงไปดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจและส่งกักตัว ที่ Local Qualantine อำเภอคุระบุรี ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดหรือมีความกังวลให้ติดต่อสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ส่วนไทม์ไลน์ของผู้ป่วย อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ขณะที่ล่าสุดนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  ได้ออกประกาศปิดสถานที่และกำหนดมาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ ซึ่งพบว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยในพื้นที่ดังกล่าวและในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก โดยให้ปิดสถานที่ในเขตพื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ปิดพื้นที่ชุมชนแพปลา บ้านหินลาด หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ปิดท่าเทียบเรือประมงบ้านหินลาด หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ ตาม เว้นแต่บุคคลซึ่งมีความจำเป็นเพื่อการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพ กู้ภัย การปฏิบัติงานหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การให้บริการขนส่งสินค้าเพื่อการบริโภค อุปโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และครุภัณฑ์ทางการแพทย์การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ หรือศาล ตามความจำเป็น หรือ การเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ โดยต้องได้รัอนุญาตจากนายอำเภอ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่นายอำเภอมอบหมาย และต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอกำหนด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

ห้ามเรือประมงทุกชนิด ทุกขนาด ออกจากท่าเทียบเรือประมงบ้านหินลาดและให้เรือประมงทุกชนิด ทุกขนาด ที่ออกจากท่าเทียบเรือประมงบ้านหินลาดก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2564 กลับเข้าฝั่งภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้นำเรือประมงเข้ามา เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจมีความผิดและได้รับโทษตามกฎหมาย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข